(Poistunut julkaisusta)

Erityisluokanopettaja, Eestinkallion koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.1.2020

Etsimme ammatilliseen ja elämäniloiseen yhteisöömme erityisluokanopettajaa, jolla olisi osaamista ja innostusta luokkamuotoiseen erityisopetukseen.

Koulun nimi ja osoite: Eestinkallion koulu, Viittakorpi 7 02280 Espoo (käyntiosoite) ja PL 3409, 02070 ESPOON KAUPUNKI (postiosoite).

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen. Palvelussuhde alkaa elokuussa 2020.

Kelpoisuusvaatimus: Erityisluokanopettajan kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.


Tehtävässä edellytetään erityisopetuksen monipuolista osaamista, kykyä toimia joustavasti muuttuvissa tilanteissa ja yhteistyössä yleisopetuksen luokkien kanssa.
Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme monipuolisia pedagogisia taitoja, innostusta monimuotoiseen yhteistyöhön sekä yhteisöllistä osaamista.

Eestinkallion koulu on noin 370 oppilaan alakoulu eteläisessä Espoossa. Esiopetuksen lisäksi koulussamme on yleisopetuksen ryhmiä, oppimisen erityisen vaikeuden ryhmiä sekä valmistavaa opetusta.
Eestinkallion koulu on liikkuva koulu ja ympäristökasvatustoiminnassa olemme arvostetulla kestävällä tasolla Vihreä Lippu -toiminnassa.
Koulun toimintakulttuuri ja arjen työ nojaavat vahvaan yhdessä tekemiseen. Eestinkallion koulutyötä kuvaa oppimisen ja työn ilo.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).