(Poistunut julkaisusta)

Erityisluokanopettaja, avoimen tehtävän hoito
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 6.9.2019

Erityisluokanopettaja, avoimen tehtävän hoito

Työavain 3-1628-19
Määräaikainen virkasuhde alkaen 16.09.2019 (päättyy 31.07.2020)
Hakuaika päättyy 20.09.2019 kello 15:45
Koulumäen koulu , Opettajantie 1 02360 Espoo
Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus/Peruskoulut
Erityisopetus

Tehtävän kuvaus: Erityisluokanopettajan tehtävät autisminkirjon opetuksessa ensimmäisellä luokalla Koulumäen erityiskoulussa. Opetussuunnitelma on toiminta-alueittain, oppilaita on kuusi, joista neljä toiminta-alueittain opetettavia ja kaksi yksilöllistettyä oppilasta. Opetusmuoto on uusi Koulumäessä ja tehtävään etsitään opettajaa, jolla on halu kehittää päiväohjelmia ja rakenteita yhteistyössä ohjaajien kanssa. Koulussamme on myös yksilöllistetyn opetuksen luokat 3-9, joiden oppilailla on laaja-alaiset oppimisvaikeudet. Tehtävään kuuluu oman luokan oppilashuoltotyö yhteistyössä koulun ja mahdollisten asiantuntijoiden kanssa.


Kelpoisuusvaatimus: Erityisluokanopettajan kelpoisuus. Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Vakinaisia virkoja täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa. Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto erityisluokanopettajan koulutusohjelmasta. Jos tutkinto ei ole erityisluokanopettajan koulutuksesta, tulee hakijalla olla maininta ja selvitys muusta opettajan pätevyydestä tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisesta, erillisten erityisopettajan opintojen suorittamisesta sekä perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisten opintojen suorittamisesta. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Arvostamme työkokemusta autisminkirjon opetuksesta ja luokkamuotoisesta erityisopetuksesta. Arvostamme myös toiminta-alueittain tapahtuvan opetuksen työkokemusta ja vaihtoehtoisten kommunikaatiomenetelmien ja tukiviittomien tuntemusta. Lisäksi arvostamme yhteistyötaitoja, ohjaustaitoja ja halua kehittää uutta opetusmuotoa Koulumäessä.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimusLisätietoja tehtävästä
rehtori Anne Perttilä
09 816 46570
anne.perttila@espoo.fi