(Poistunut julkaisusta)

Erityisluokanopettaja, autismikirjon erityisopetus, 2 tehtävää
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.1.2019

Erityisluokanopettaja, autismikirjon erityisopetus, 2 tehtävää

Työavain 3-15-19
Vakinainen virkasuhde
Hakuaika päättyy 22.01.2019 kello 15:45
Saunalahden koulu , Brinkinmäentie 1 02330 Espoo
Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus/Peruskoulut
Erityisopetus

Tehtävän kuvaus: Saunalahden koulu on vuonna 2012 aloittanut uudehko yhtenäiskoulu Espoossa, joka vasta viime syksynä on kasvanut täyteen mittaansa eli koulussa ovat nyt kaikki luokka-asteet esiopetuksesta yhdeksänteen luokkaan. Oppilaita koulussamme on noin 800 ja henkilöstöä kaiken kaikkiaan noin 100 henkeä. Talomme on monitoimitalo, joten tiiviissä arkisessa yhteistyössä kanssamme toimii eritoten nuorisotoimi sekä kirjasto. Koulussamme toimii myös kaupunkitason erityisopetusta tarjoavat autisminkirjon erityisluokat. Luokkia on yhteensä viisi ja näissä oppilaita kaikkiaan 40. Kussakin ryhmässä työskentelee kahdeksan oppilaan kanssa kaksi erityisluokanopettajaa sekä neljä erityiskoulunkäyntiavustajaa. Opetusta tarjotaan kaikilla peruskoulun luokilla 1-9. Haemme nyt joukkoomme pääsääntöisesti vuosiluokkien 4-9 autismikirjon erityisopetuksesta kiinnostuneita henkilöitä, jotka olisivat innostuneita opettamisen lisäksi myös oppimisesta ja oman työnsä kehittämisestä yhdessä muiden opettajien kanssa. Tarjoamme kehittämisorientoituneen ja yhteisöllisen työporukan sekä mahdollisuuden tiiviiseen tiimityöskentelyyn. Osa erityisluokkiemme oppilaista opiskelee vahvasti integroituneena yleisopetuksen luokkiin ja tämän kaltaisen inkluusion kehittämisestä olemme innostuneita koulussamme. Kaipaamme nyt erityisluokanopettajien tiimimme vahvistusta Sinusta, jolla on näkemystä ja halua tehdä merkityksellistä työtä vaativan erityisen tuen oppilaidemme kanssa. Palvelussuhteet alkavat elokuussa 2019.


Kelpoisuusvaatimus: Erityisluokanopettajan kelpoisuus. Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Vakinaisia virkoja täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa. Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto erityisluokanopettajan koulutusohjelmasta. Jos tutkinto ei ole erityisluokanopettajan koulutuksesta, tulee hakijalla olla maininta ja selvitys muusta opettajan pätevyydestä tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisesta, erillisten erityisopettajan opintojen suorittamisesta sekä perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisten opintojen suorittamisesta. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään hyviä ryhmänhallintataitoja sekä joustavuutta ja kykyä tiiviiseen tiimityöskentelyyn. Kokemuksen autismikirjon opetuksesta luemme eduksi.

Arvostamme MAPA -koulutustaustaa sekä hyviä vuorovaikutustaitoja ja vahvaa kasvatusnäkemystä.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus


Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa ja lukioissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu) sekä 11 lukiota. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja tehtävästä
Linkki lisätietoihin

Rehtori Hanna Sarakorpi
09 81643300
hanna.sarakorpi@espoo.fi

Apulaisrehtori Minna Welin
043 8253906
minna.welin@espoo.fi