(Poistunut julkaisusta)

Erityisluokanopettaja, 3 tehtävää
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 24.6.2019

Erityisluokanopettaja, 3 tehtävää

Työavain 3-1333-19
Määräaikainen virkasuhde alkaen 06.08.2019 (päättyy 31.07.2020)
Hakuaika päättyy 02.08.2019 kello 15:45
Niittykummun koulu , Niittyportti 3 02200 Espoo
Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus/Peruskoulut
Erityisopetus

Tehtävän kuvaus: Etsimme kolmeen luokkamuotoiseen erityisryhmäämme (autisminkirjon opetus) yhteisopettajaa kehittämään opetusta ja jakamaan työn ilot sekä haasteet pätevän erityisluokanopettajamme kanssa. Niittykummun koulu on monimuotoinen koulu, jossa on autisminkirjon luokkien lisäksi yleisopetusta, kaksikielistä opetusta en-su ja montessoriopetusta. kaikkien linjojen välillä on päivittäistä yhteistyötä ja yhteisopettajuutta on jokaisessa ikäluokassa toteutettu jo pitkään ja sen olisi tarkoitus kasvaa nyt myös erityisopetuksen luokkiin. Palvelusuhde alkaa elokuussa 2019.


Kelpoisuusvaatimus: Erityisluokanopettajan kelpoisuus. Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Vakinaisia virkoja täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa. Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto erityisluokanopettajan koulutusohjelmasta. Jos tutkinto ei ole erityisluokanopettajan koulutuksesta, tulee hakijalla olla maininta ja selvitys muusta opettajan pätevyydestä tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisesta, erillisten erityisopettajan opintojen suorittamisesta sekä perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisten opintojen suorittamisesta. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään erinomaisia tiimi- ja vuorovaikutustaitoja. Kiinnostusta kehittää vaativan erityisopetuksen luokkamuotoista työtä.

Arvostamme autisminkirjon opetuksen kentän tuntemusta, positiivista ja kehittämismyönteistä asennetta, kykyä ja halua kehittää koulua ops 2016 suunnassa.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus


Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa ja lukioissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu) sekä 11 lukiota. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja tehtävästä
Maija Sinisalo, rehtori
0505184272
maija.sinisalo@espoo.fi