(Poistunut julkaisusta)

Erityisluokanopettaja (2), Tiistilän koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.1.2020

Erityisluokanopettajan tehtävät yläkoulun oppimisvaikeuksisten oppilaiden kuntouttavalla pienluokalla ja ryhmäintegraatiokokeilussa.

Haussa kaksi (2) erityisluokanopettajan tehtävää.


Koulun nimi ja osoite: Tiistilän koulu, Tiistilänkuja 4, 02230 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2020.

Kelpoisuusvaatimus: Erityisluokanopettajan kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.


Tiistilän koulu on yhtenäinen peruskoulu Espoon Matinkylässä. Olemme turvallinen lähikoulu ja annamme laadukasta perusopetusta. Henkilökuntamme on työstään innostunutta ja motivoitunutta.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).