(Poistunut julkaisusta)

Erityiskoulunkäyntiavustaja, toiminta-alueittain tapahtuva opetus
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 10.10.2019

Erityiskoulunkäyntiavustaja, toiminta-alueittain tapahtuva opetus

Työavain 3-1759-19
Määräaikainen työsuhde alkaen 14.11.2019 (päättyy 31.10.2020)
Hakuaika päättyy 31.10.2019 kello 15:45
Järvenperän koulu , Auroranmäki 1 02940 Espoo
Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus/Peruskoulut
Koulunkäyntiavustajat

Tehtävän kuvaus: Erityiskoulunkäyntiavustajan sijaisuus toiminta-alueittain tapahtuvassa opetuksessa sekä aamu- ja iltapäivähoidossa sekä lomahoidossa. Järvenperän koulun visiona on oppimisen eriyttäminen ja oppimisen ilo. Koulussamme on lukuvuonna 19-20 yhteensä 483 oppilasta. Toiminnassa korostuu suvaitsevaisuus, vastuunottaminen ja aktiivinen toiminta. Ohjaamme oppilaita ottamaan osaa koulun toimintaan ja vaikuttamaan kouluviihtyvyyteen. Henkilöstömme toimii näiden periaatteiden mukaisesti innostaen oppilaita elinikäiseen oppimiseen ja oppimisen iloon. Oppilaan vahvuudet ja onnistumiset korostuvat. Järvenperän koulussa toimii kolme toiminta-alueittain tapahtuvan opetuksen (TA-opetus) luokkaa. TA-opetuksessa erityisluokanopettajat ja erityiskoulunkäyntiavustajat toimivat tiiviissä yhteistyössä. Teemme yhteistyötä yleisopetuksen luokkien kanssa. TA-opetuksen oppilaille järjestetään koulussa aamu- ja iltapäivähoitoa sekä koulujen loma-aikoina ohjattua hoitoa. TA-opetuksen oppilaat ovat vuosiluokilla 1-9. Järvenperän koulun yleisopetuksen luokat ovat yläkoulun luokkia. Lisäksi koulussa jokaisella yleisopetuksen luokkatasolla on matemaattis-luonnontiedepainotteinen luokka, johon oppilaat valitaan pääsykokeen perusteella. Lukuvuonna 2019-2020 koulussa on myös perusopetuksen lisäopetuksen luokka.


Kelpoisuusvaatimus: Soveltuva toisen asteen ammatillinen perustutkinto


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään hyviä yhteistyö- ja tiimitaitoja sekä kokemusta kehitysvammaisten lasten kanssa työskentelystä. Lisäksi edellytetään kykyä toimia joustavasti nopeastikin muuttuvissa tilanteissa sekä halua kehittää omaa ammattitaitoaan.

Arvostamme kehittämismyönteisyyttä, joustavuutta, oma-aloitteisuutta ja hyviä vuorovaikutustaitoja. Arvostamme lisäksi monipuolisten vaihtoehtoisten kommunikointimenetelmien hallintaa sekä kykyä toimia haastavissa avustamistehtävissä. Kokemus toiminta-alueittain tapahtuvassa opetuksessa työskentelystä katsotaan eduksi.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Tehtäväkohtainen palkka: 2167,46 €/kk
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 38,75h/vko


Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa ja lukioissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 76 peruskoulua (joista 2 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu) sekä 10 lukiota. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja tehtävästä
rehtori Minna Kartano
043 8272 631
minna.kartano@espoo.fi