(Poistunut julkaisusta)

Erityiskoulunkäyntiavustaja, Mikkelän koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 27.8.2020

Jos sinulla on kokemusta erityislapsista, olet osaava ja sinua kiinnostaa erityisryhmässä toimiminen, olet positiivinen ja halukas yhteistyöhön sekä haluat mukaan kehittämään Mikkelän koulun erityisoppilaat huomioivaa toimintakulttuuria, kirjoittele meille pikapikaa hakemus!

Mikkelän koulu on pieni yksisarjainen alakoulu, jonka lisäksi koulussa on kaksi liekeryhmää ja yksi autismiryhmä. Koulussamme opiskelee n. 110 oppilasta, 11 opettajaa ja 9 koulunkäyntiavustajaa. Koulun 1.-2.-luokkalaisille järjestetään ulkopuolisen toimitsijan puolesta iltapäivätoimintaa ja liekeoppilaille on oma iltapäivähoito.

Haemme erityiskoulunkäyntiavustajaa Mikkelän koulun autisminkirjonryhmään. Ryhmän oppilaat ovat autisminkirjon oppilaita, jotka opiskelevat opetussuunnitelman mukaisesti ja he sijoittuvat luokka-asteille 1-6. Ryhmässä opiskelee 8 oppilasta. Ryhmässä toimii 2 opettajaa ja lisäksi ryhmässä työskentelee neljä koulun/erityiskoulunkäynninavustajaa.

Työskentely ryhmässä on erittäin tiivistä yhteistyötä kaikkien aikuisten kesken ja työotteen tulee olla joustava, jolla huomioidaan oppilaiden yksilölliset tarpeet. Oppilaat tulevat eri kulttuuritaustoista ja opetus tapahtuu osittain englanninkielellä. Tämän vuoksi edellytämme hakijoilta myös englanninkielen taitoa. Rekrytoitavilta henkilöiltä edellytämme hyviä vuorovaikutustaitoja, yhteistyötaitoja sekä kokemusta erityislasten parissa työskentelemisestä.

Oppilaat osallistuvat koulun loma-aikoina (syys-joulu-talvi ja kesä) lomahoitoon ja valittavalta henkilöltä vaaditaan myös sitoutumista tähän. Lisäksi toivomme työntekijän osallistuvan aamu-ja iltapäivätoimintaan, jolloin on mahdollista saada jopa täysi työaika 38h 15min / viikko. Tästä sovitaan erikseen.


Koulun nimi ja osoite: Mikkelän koulu, Lanttikatu 7, 02770 Espoo.

Työaika: Vähintään 21h / viikko. Viikkotyöaika voi vaihdella vuosittain avustajapalveluihin käytettävän resurssin perusteella.

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimus: Soveltuva ammatillinen perustutkinto tai vastaava.

Tehtävässä edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja, yhteistyötaitoja sekä kokemusta erityislasten parissa työskentelemisestä.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 2 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).