Erityiskoulunkäyntiavustaja, Mankkaan koulu
Espoon kaupunki

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 10.6.2021

Haemme erityiskoulunkäyntiavustajaa Mankkaan yläkoulun autismikirjonopetukseen mielekkääseen työhön ja hyvään työyhteisöön.

Erityiskoulunkäyntiavustajan tehtäviin kuuluu oppilaan ohjaaminen ja avustaminen kaikissa arjen tilanteissa sekä tukeminen ja ohjaaminen koulutyössä. Oppilaille järjestetään Mankkaan koululla myös aamu- ja iltapäivähoitoa.

Oppilaat osallistuvat koulun loma-aikoina (syys-joulu-talvi ja kesä) lomahoitoon ja valittavalta henkilöltä vaaditaan myös sitoutumista lomahoitoon osallistumiseen.

Mankkaan koulussa opiskelee n. 390 oppilasta luokka-asteilla 7-9. Koulussa annetaan myös luokkamuotoista autismikirjon erityisopetusta luokka-asteilla 7-10. Mankkaan koulussa järjestetään autismikirjon oppilaille lisäopetusta (10 lk) oppivelvollisuuden päättymisen jälkeen.

Oppilaat ovat laajan autisminkirjon oppilaita, joilla voi esiintyä autismin lisäksi kehitysvammaa ja neuropsykiatrisia häiriöitä. Autismiopetuksen oppilaat opiskelevat joko yleisopetuksen opetussuunnitelman, yksilöllistetysti yleisopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti tai toiminta-alueittaisen opetussuunnitelman mukaisesti.

Integraatio on yksi autismiopetuksemme keskeinen tavoite. Autismikirjon oppilaita integroituu yleisopetukseen yhdessä tai useammassa aineessa tai kokonaan. Se toteutuu yhteistyössä yleisopetuksen opettajien ja oppilaiden kanssa.

Työpaikan nimi: Mankkaan koulu, Mankkaansuo 8, 02180 Espoo

Työaika: Mankkaan koulussa työaika on 30h- 38h 15min /viikko. Viikkotyöaika voi vaihdella vuosittain avustajapalveluihin käytettävän resurssin perusteella. Lukuvuotena 2021-2022 työaika on 38h 15 min.

Palkka 38h 15 min /viikko: 2255,84 € / kk
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimus: Soveltuva ammatillinen perustutkinto tai vastaava.

Tehtävässä edellytetään taitoa toimia lapsiryhmän ohjaajana. Edellytämme hyviä vuorovaikutus-, yhteistyö- ja tiimityötaitoja. Edellytämme myös joustavuutta, oma-aloitteisuutta sekä kykyä ja halua huomioida oppilaiden yksilölliset tarpeet.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme työkokemusta autisminkirjon, erityisnuorten ja kehitysvammaisten parissa työskentelystä.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 2 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot