Erityiskoulunkäyntiavustaja, Koulumäen koulu
Espoon kaupunki

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 22.7.2021

Haluatko auttaa yksilöllistä tukea tarvitsevia lapsia oppimaan? Tule moniammatillisen tiimin jäseneksi ja lapsiryhmän ohjaajaksi!


Haemme kahta erityiskoulunkäyntiavustajaa vakituisiin vakansseihin Koulumäen erityiskouluun autisminkirjon opetuksen 1. luokalle. Tämänhetkisen tiedon mukaan oppilaita on viisi. Koulussamme on myös autisminkirjon 3. luokka, jossa on kuusi pääosin toiminta-alueittain opiskelevaa oppilasta. Olemme kahden vuoden aikana suunnitelleet toimivat rakenteet koulupäivään ja ohjaukseen, mutta uuden luokan aloittaessa kehittämistä riittää yhä.

Oppilaille järjestetään Koulumäessä myös mahdollisuus aamu- ja iltapäivähoitoon. Koulumäessä on aidattu piha-alue ja kummallekin luokalle oma hoidon tila. Koulumme muissa 5.-9. luokissa oppilailla on laaja-alaiset oppimisvaikeudet ja he opiskelevat yksilöllistetyn oppimäärän mukaan.


Koulun nimi ja osoite: Koulumäen koulu, Opettajantie 1

Työaika: Vähintään 21h / viikko. Viikkotyöaika voi vaihdella vuosittain avustajapalveluihin käytettävän resurssin perusteella. Tämä kirjataan työsopimukseen. Aamu- ja iltapäivähoidon tuntien avulla kokonaistuntimäärä voi nousta 38,25 viikkotuntiin. Työsopimukseen kirjataan enintään 10 viikon kesäkeskeytys, kesäkeskeytyksen aikana on mahdollista hakea työtä vammaispalvelujen kesähoidosta.

Sopimusala:
KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus


Kelpoisuusvaatimus: Soveltuva ammatillinen perustutkinto tai vastaava. Esim. lähihoitaja.


Tehtävässä edellytetään taitoa toimia lapsiryhmän ohjaajana. Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme työkokemusta erityisopetuksesta ja autisminkirjon opetuksesta, kuvakommunikaation käyttökokemusta sekä yhteistyötaitoja ja tiimin yhteisiin sopimuksiin sitoutumista.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 2 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot

  • Ilmoitusnumero: 1478784
  • Tehtäväalue: Koulutus ja opetus
  • Työsuhde: Vakituinen työsuhde
  • Työn tyyppi: Osa-aikainen
  • Hakuosoite: www-osoite
  • Sijainti: Espoo