Erityiskoulunkäyntiavustaja, Koulumäen koulu 2022
Espoon kaupunki

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 22.11.2021

Erityiskoulunkäyntiavustajan vakituinen vakanssi Koulumäen erityiskoulussa autisminkirjon opetuksen 1. tai 3. luokalla. Ensimmäisellä luokalla oppilaita on viisi joiden oppimäärää on yksilöllistetty. Koulussamme on myös autisminkirjon 3.lk, jossa on kuusi pääosin toiminta-alueittain opiskelevaa oppilasta. Olemme kahden vuoden aikana suunnitelleet toimivat rakenteet koulupäivään ja ohjaukseen, mutta kehittämistä riittää yhä.
Oppilaille järjestetään Koulumäessä myös mahdollisuus aamu- ja iltapäivähoitoon. Koulumäessä on aidattu piha-alue ja kummallekin luokalle oma hoidon tila. Koulumme muissa 5-9 luokissa oppilailla on laaja-alaiset oppimisvaikeudet ja he opiskelevat yksilöllistetyn oppimäärän mukaan.
Etsimme lähihoitajaa tai soveltuvan tutkinnon omaavaa henkilöä, joka voisi työskennellä kokoaikaisesti 38,25t, koulupäivän lisäksi myös aamu- ja iltapäivähoidossa.

Koulun nimi ja osoite: Koulumäen koulu, Opettajantie 1

Työaika: Vähintään 21h / viikko. Viikkotyöaika voi vaihdella vuosittain avustajapalveluihin käytettävän resurssin perusteella. Tämä kirjataan työsopimukseen. Aamu- ja iltapäivähoidon tuntien avulla kokonaistuntimäärä voi nousta 38,25t viikkotuntiin. Työsopimukseen kirjataan enintään 10 viikon kesäkeskeytys, kesäkeskeytyksen aikana on mahdollista hakea työtä vammaispalvelujen kesähoidosta.

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimus: Soveltuva ammatillinen perustutkinto tai vastaava. Esim. lähihoitaja.

Tehtävässä edellytetään taitoa toimia lapsiryhmän ohjaajana.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme: työkokemusta erityisopetuksesta ja autisminkirjon opetuksesta, kuvakommunikaation käyttökokemusta sekä yhteistyötaitoja ja tiimin yhteisiin sopimuksiin sitoutumista.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 2 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot

  • Ilmoitusnumero: 1527755
  • Tehtäväalue: Koulutus ja opetus
  • Työsuhde: Vakituinen työsuhde
  • Työn tyyppi: Osa-aikainen
  • Hakuosoite: www-osoite
  • Sijainti: Espoo