Erityiskoulunkäyntiavustaja, Kilonpuiston koulu
Espoon kaupunki

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 7.10.2021

Erityiskoulunkäyntiavustajan tehtävät autismin kirjon opetusyksikössä

Koulun nimi ja osoite: Kilonpuiston koulu, Kilonpuisto 5, 02610 Espoo
Työaika: Vähintään 21h / viikko. Viikkotyöaika voi vaihdella vuosittain avustajapalveluihin käytettävän resurssin perusteella. Lukuvuonna 2021-2022 viikkotyöaika on 38,25h/vko.
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimus: Soveltuva ammatillinen perustutkinto tai vastaava.

Tehtävässä edellytetään kokemusta ja osaamista autismin kirjon erityisoppilaiden kanssa työskentelystä. Työtehtäviin kuuluu työskentely opetuksessa, aamu- ja iltapäivähoidossa sekä lomahoidossa.
Lisäksi tehtävässä edellytetään oppilaslähtöistä ohjausotetta, hyviä yhteistyötaitoja sekä taitoa toimia lapsiryhmän ohjaajana.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme hyviä tiimitaitoja, joustavuutta sekä kykyä toimia oma-aloitteisesti nopeastikin muuttuvissa tilanteissa sekä halua kehittää omaa ammattitaitoa.
Erilaisten puhetta tukevien kommunikaatiomenetelmien tuntemus on eduksi tehtävässä.

Haastattelut järjestetään tiistaina 26.10. ja keskiviikkona 27.10.

Kilonpuiston koulu on noin 700 oppilaan yhtenäiskoulu, jossa toimii yksi Suomen suurimmista autismikirjon erityisopetuksen yksiköistä. Yksikössä opiskelee noin 50 oppilasta 8 erityisopettajan ja erityiskoulunkäyntiavustajien johdolla. Opetus on nykyaikaista ja opettajat ovat innostuneita kehittämään työtään ja omaa osaamistaan.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 2 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot