Erityiskoulunkäyntiavustaja, Järvenperän koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 16.10.2020

Erityiskoulunkäyntiavustajan vakinainen tehtävä toiminta-alueittain tapahtuvassa opetuksessa (keski- ja vaikeasti kehitysvammaiset lapset ja nuoret) sekä aamu- ja iltapäivähoidossa sekä lomahoidossa. Työvuorot ajoittuvat klo 7-17 välille. Työhön kuuluu myös avustaminen koulukuljetusten aikana.

Koulun nimi ja osoite: Järvenperän koulu, Auroranmäki 1, 02940 Espoo.

Työaika: 38h 15min / viikko

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimus: Soveltuva ammatillinen perustutkinto tai vastaava.

Tehtävässä edellytetään hyviä yhteistyö- ja tiimitaitoja sekä kokemusta kehitysvammaisten kanssa työskentelystä. Lisäksi edellytetään kykyä toimia joustavasti nopeastikin muuttuvissa tilanteissa sekä halua kehittää omaa ammattitaitoaan.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme kehittämismyönteisyyttä, joustavuutta, oma-aloitteisuutta sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Arvostamme lisäksi monipuolisten vaihtoehtoisten kommunikointimenetelmien hallintaa sekä kykyä toimia haastavissa avustamistehtävissä. Kokemus toiminta-alueittain tapahtuvassa opetuksessa työskentelystä katsotaan eduksi.

Järvenperän koulun visiona on oppimisen eriyttäminen ja oppimisen ilo. Koulussamme on lukuvuonna 20-21 yhteensä 470 oppilasta. Toiminnassamme korostuu suvaitsevaisuus, vastuunottaminen ja aktiivinen toiminta. Henkilöstömme toimii näiden periaatteiden mukaisesti innostaen oppilaita elinikäiseen oppimiseen ja oppimisen iloon. Oppilaan vahvuudet ja onnistumiset korostuvat. Järvenperän koulussa toimii kolme toiminta-alueittain tapahtuvan opetuksen (TA-opetus) luokkaa.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 2 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot