(Poistunut julkaisusta)

Erityiskoulunkäyntiavustaja, Järvenperän koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 10.1.2020

Kuvaus tehtävästä: Erityiskoulunkäyntiavustajan tehtävät toiminta-alueittain tapahtuvassa opetuksessa, aamu- ja iltapäivähoidossa sekä lomahoidossa.


Työpaikan nimi: Järvenperän koulu

Työaika:38,75h/vko

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus


Kelpoisuusvaatimukset: Soveltuva toisen asteen tutkinto

Tehtävässä edellytetään: Kokemusta työskentelystä erityiskoulunkäyntiavustajana toiminta-alueittain tapahtuvassa opetuksessa. Lisäksi edellytetään hyviä yhteistyö- ja tiimitaitoja sekä kykyä toimia joustavasti nopeastikin muuttuvissa tilanteissa sekä halua kehittää omaa ammattitaitoaan.

Arvostamme: kehittämismyönteisyyttä, joustavuutta, oma-aloitteisuutta sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Arvostamme lisäksi monipuolisten vaihtoehtoisten kommunikointimenetelmien hallintaa sekä kykyä toimia haastavissa avustamistehtävissä.

Järvenperän koulun visiona on oppimisen eriyttäminen ja oppimisen ilo. Koulussamme on lukuvuonna 2019-2020 yhteensä 483 oppilasta ja opiskelijaa. Toiminnassamme korostuu suvaitsevaisuus, vastuunottaminen ja aktiivinen toiminta. Henkilöstömme toimii näiden periaatteiden mukaisesti innostaen oppilaita elinikäiseen oppimiseen ja oppimisen iloon. Oppilaan vahvuudet ja onnistumiset korostuvat.

Järvenperän koulussa toimii kolme toiminta-alueittain tapahtuvan opetuksen (TA-opetus) luokkaa. TA-opetuksessa erityisluokanopettajat ja erityiskoulunkäyntiavustajat toimivat tiiviissä yhteistyössä. Yhteistyöstä tehdään myös yleisopetuksen luokkien kanssa. TA-opetuksen oppilaille järjestetään koulussa aamu- ja iltapäivähoitoa sekä koulujen loma-aikoina ohjattua hoitoa. TA-opetuksen oppilaat ovat vuosiluokilla 1-9.

Yleisopetuksen luokat ovat yläkoulun luokkia. Koulussa on matemattis-luonnontieteellinen painotus ja lisäksi tarjotaan opetusta perusopetuksen lisäopetuksen opiskelijoille.