(Poistunut julkaisusta)

Erityiskoulunkäyntiavustaja, Järvenperän koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 20.12.2019

Kuvaus tehtävästä:
Erityiskoulunkäyntiavustajan sijaisuus toiminta-alueittain tapahtuvassa opetuksessa sekä aamu- ja iltapäivähoidossa sekä lomahoidossa.

Työpaikan nimi:
Järvenperän koulu

Työaika:
38,75h/viikko


Kelpoisuusvaatimukset: Soveltuva toisen asteen ammatillinen perustutkinto.

Tehtävässä edellytetään: hyviä yhteistyö- ja tiimitaitoja sekä kokemusta kehitysvammaisten kanssa työskentelystä. Lisäksi edellytetään kykyä toimia joustavasti nopeastikin muuttuvissa tilanteissa sekä halua kehittää omaa ammattitaitoaan.

Arvostamme: kehittämismyönteisyyttä, joustavuutta, oma-aloitteisuutta sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Arvostamme lisäksi monipuolisten vaihtoehtoisten kommunikointimenetelmien hallintaa sekä kykyä toimia haastavissa avustamistehtävissä. Kokemus toiminta-alueittain tapahtuvassa opetuksessa työskentelystä katsotaan eduksi.

Järvenperän koulun visiona on oppimisen eriyttäminen ja oppimisen ilo. Koulussamme on lukuvuonna 19-20 yhteensä 483 oppilasta ja opiskelijaa. Toiminnassamme korostuu suvaitsevaisuus, vastuunottaminen ja aktiivinen toiminta. Henkilöstömme toimii näiden periaatteiden mukaisesti innostaen oppilaita elinikäiseen oppimiseen ja oppimisen iloon. Oppilaan vahvuudet ja onnistumiset korostuvat.

Järvenperän koulussa toimii kolme toiminta-alueittain tapahtuvan opetuksen (TA-opetus) luokkaa. TA-opetuksessa erityisluokanopettajat ja erityiskoulunkäyntiavustajat toimivat tiiviissä yhteistyössä. Yhteistyöstä tehdään myös yleisopetuksen luokkien kanssa. TA-opetuksen oppilaille järjestetään koulussa aamu- ja iltapäivähoitoa sekä koulujen loma-aikoina ohjattua hoitoa. TA-opetuksen oppilaat ovat vuosiluokilla 1-9.

Yleisopetuksen luokat ovat yläkoulun luokkia. Koulussa on matemattis-luonnontieteellinen painotus ja lisäksi tarjotaan opetusta perusopetuksen lisäopetuksen opiskelijoille.