Erityiskoulunkäyntiavustaja, Jalavapuiston koulu
Espoon kaupunki

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 10.2.2021

Erityiskoulunkäyntiavustajan tehtävät Jalavapuiston koulun Ta-opetuksessa (toiminta-alueittainen vaikeimmin kehitysvammaisten oppilaiden opetus).

Monimuotoisessa koulussamme on luokkia yleisopetuksessa, kaksikielisessä sekä toiminta-alueittain järjestetyssä opetuksessa (TAO).
Koulumme pyrkii edistämään myönteisiä oppimiskokemuksia, erilaisuuden hyväksymistä ja suvaitsevaisuutta.


Koulun nimi ja osoite:

Jalavapuiston koulu
Jalavakuja 1
02760 ESPOO


Työaika: Vähintään 21h / viikko. Viikkotyöaika voi vaihdella vuosittain avustajapalveluihin käytettävän resurssin perusteella. Työsuhteen alussa viikkotyöaika on 38 h 15 min.

Sopimusala:
KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimus: Soveltuva toisen asteen ammatillinen perustutkinto

Tehtävässä edellytetään hoidollista osaamista.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme kokemusta kehitysvammaisten lasten hoidosta, ohjauksesta ja avustamisesta. Lisäksi arvostamme osaamista haastavasti käyttäytyvien oppilaiden kanssa toimimisesta. Arvostamme täsmällisyyttä ja tarkkuutta työtehtävien hoidossa.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 2 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot