(Poistunut julkaisusta)

Erityiskoulunkäyntiavustaja, Jalavapuiston koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 23.3.2020

Erityiskoulunkäyntiavustajan tehtävät Jalavapuiston koulun Ta-opetuksessa (toiminta-alueittainen vaikeimmin kehitysvammaisten oppilaiden opetus).

Monimuotoisessa koulussamme on luokkia yleisopetuksessa, kaksikielisessä opetuksessa sekä toiminta-alueittain järjestetyssä opetuksessa (TAO). Koulumme pyrkii edistämään myönteisiä oppimiskokemuksia, erilaisuuden hyväksymistä ja suvaitsevaisuutta.

Työpaikan nimi: Jalavapuiston koulu
Työaika: 38,45 h/vk
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus


Kelpoisuusvaatimukset: Tehtävään soveltuva ammatillinen perustutkinto.

Tehtävässä edellytetään hoidollista osaamista sekä riittävää kokemusta kehitysvammaisten lasten hoidosta, ohjauksesta sekä avustamisesta.

Arvostamme osaamista haastavasti käyttäytyvien oppilaiden kanssa toimimisesta. Arvostamme täsmällisyyttä ja tarkkuutta työtehtävien hoidossa. Eduksi luemme kokemuksen päivätoiminnan ohjaajan tehtävistä.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 2 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).