(Poistunut julkaisusta)

Erityiskoulunkäyntiavustaja, 2 tehtävää
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 13.5.2019

Erityiskoulunkäyntiavustaja, 2 tehtävää

Työavain 3-983-19
Vakinainen työsuhde
Hakuaika päättyy 24.05.2019 kello 15:45
Niittykummun koulu , Niittyportti 3 02200 Espoo
Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus/Peruskoulut
Koulunkäyntiavustajat

Tehtävän kuvaus: Erityiskoulunkäyntiavustajan tehtävät autismin kirjon luokilla (kolme luokkaa) koulupäivän aikana ja autististen lasten päivähoidossa ennen ja jälkeen koulupäivän. Töitä on myös koulujen loma-aikana autisten lasten lomahoidossa. Viikkotyöaika voi vaihdella vuosittain avustajapalveluihin käytettävän resurssin perusteella. Viikkotyöaika on vähintään 21 h 16 min/viikko. Työsuhteen alkaessa 1.8.2019 viikkotunteja on 38 h 45 min/viikko. Niittykummun koulu on monimuotoinen (yleisopetus, kaksikielinen opetus, montessoriopetus ja autismin kirjon opetus vuosiluokilla 1-6) alakoulu, jossa yhteistyötä tehdään päivittäin eri linjojen välillä. Työ alkaa elokuussa 2019.


Kelpoisuusvaatimus: Soveltuva toisen asteen ammatillinen perustutkinto.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään hyviä yhteistyö- ja tiimi- sekä vuorovaikutustaitoja, kokemusta autististen ja/tai kehitysvammaisten lasten kanssa työskentelystä. Intoa ja halua työskennellä monimuotoisessa koulussa eri linjojen välistä yhteistyötä toteuttaen.

Arvostamme halua kehittyä työssä / kehittää työtä, oma-aloitteellisuutta, tuntemusta koulumaailmasta (OPS 2016) ja hyviä vuorovaikutustaitoja nopeissakin muutostilanteissa. Osaaminen vaihtoehtoisista kommunikointitavoista (tietotekniset laitteet, tukiviittomat ja kuvat) luetaan eduksi.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Tehtäväkohtainen palkka: 2167,46 €/kk
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus


Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa ja lukioissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu) sekä 11 lukiota. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja tehtävästä
Arja Rantala, ap.rehtori
0468772074

Marjo Ollanketo, päivähoidon vastuuohjaaja
0503684016