(Poistunut julkaisusta)

Erityisen tuen suunnittelija suomenkielisen opetuksen tukipalvelujen palveluyksikköön
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 20.11.2019

Haemme erityisen tuen suunnittelijaa Suomenkielisen opetuksen tulosyksikköön, Tukipalvelujen palveluyksikköön, sijaisuuteen ajalle 30.12.2019-9.11.2020.

Erityisen tuen suunnittelija toimii kehittämis-, konsultointi- ja asiantuntijatehtävässä erityisopetuksen ja kolmiportaisen tuen sekä oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjestämiseen liittyvissä asioissa. Suunnittelija vastaa erityisen tuen päätöksentekoon liittyvien asiakirjojen kokonaisuuksista sekä päätöksenteon valmistelusta.

Suunnittelija tekee tiivistä yhteistyötä muiden suunnittelijoiden, aluepäälliköiden sekä moniammatillisten toimijoiden kanssa. Suunnittelija osallistuu myös varhaiskasvatuksen kanssa tehtävään yhteistyöhön, mm. oikean tukimuodon löytämiseksi koulutulokkaalle.

Suunnittelijan tehtävänä on perehtyä oppilaan pedagogisiin asiakirjoihin, valmistella erityisen tuen päätökset sekä esitellä päätösehdotukset päätösten tekijöille. Suunnittelijan tehtävänä on myös perehtyä oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjestämiseen liittyviin tukipalveluihin ja -verkostoihin sekä osallistua niiden työskentelyyn.

Suunnittelijan työhön sisältyy lisäksi huoltajien ja koulujen konsultaatiota, kouluvierailuja ja opetusryhmien seurantaa, huoltajatapaamisiin osallistumista sekä kouluista esiin nousevien oppilaan tuen tarpeen selvittämiseen liittyvien asioiden hoitoa.

Työpaikan nimi: Espoon kaupunki, Sivistystoimi, Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö, Tukipalvelujen palveluyksikkö

Työaika 36 h 45 min viikossa

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimukset: Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto

Tehtävässä edellytetään perehtyneisyyttä kolmiportaisen tuen järjestämiseen, opetussuunnitelmaan, perusopetuksen lainsäädäntöön sekä hallinnolliseen työskentelyy. Tehtävässä edellytetään myös kykyä verkostomaiseen työskentelyyn sekä hyviä yhteistyötaitoja.

Arvostamme erityisopettajan kelpoisuutta, työkokemusta erityisopetuksen tehtävästä, hyvää suullista englannin kielen taitoa sekä Primus-oppilashallintojärjestelmän tuntemusta.

Työpaikan osoite: Kamreerintie 3 B, 02770 Espoo

Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö Espoon suomenkielinen opetus tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa ja lukioissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua ja 10 lukiota, joissa opiskelee noin 29 000 oppilasta ja 4 900 opiskelijaa.