Erityisavustaja, Roosaliinan päiväkoti

Espoon kaupunki