(Poistunut julkaisusta)

Erityisasiantuntijan (valtioneuvoston yhteisen virtuaalityöpöydän uutispäällikön)
Valtioneuvoston kanslia

Alkuperäinen julkaisupäivä 12.10.2018

Valtioneuvoston kanslia on ministeriö, joka vastaa pääministerin johdolla hallitusohjelman toimeenpanon valvonnasta ja avustaa pääministeriä valtioneuvoston johtamisessa. Valtioneuvoston kanslia vastaa Suomen EU-politiikan yhteensovittamisesta ja käsittelee EU:n kehittämistä. Valtioneuvoston kanslia turvaa kaikissa olosuhteissa pääministerin ja hallituksen toimintaedellytykset. Valtioneuvoston kanslian toimialaan kuuluu myös valtionyhtiöiden ja valtion osakkuusyhtiöiden yleinen omistajapolitiikka. Valtioneuvoston kanslian tehtävänä on myös ohjata, sovittaa yhteen ja kehittää valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisiä hallinto- ja palvelutehtäviä.

Valtioneuvoston kansliassa on haettavana

Erityisasiantuntijan (valtioneuvoston yhteisen virtuaalityöpöydän uutispäällikön)

virka 1.11.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan. Virka on valtioneuvoston kanslian yhteinen ja sijoitettu valtioneuvoston hallintoyksikön sisäisen viestinnän yksikköön. Sisäisen viestinnän yksikkö toimii valtioneuvoston yhteisen virtuaalityöpöydän toiminnallisena omistajana. Yksikkö yhteen sovittaa valtioneuvoston yhteistä sisäistä viestintää, suunnittelee uutistuotantoa, tuottaa muuta verkkosisältöä ja hoitaa valtioneuvoston kanslian sisäistä viestintää.

Virtuaalityöpöydän uutispäällikkönä toimiva erityisasiantuntija vastaa viikoittaisesta valtioneuvostotasoisesta uutissuunnittelusta, ministeriöiden yhteisen viikoittaisen uutiskokouksen vetämisestä, yhteisten sisältöjen ja valtioneuvoston kanslian omien sisältöjen kehittämisestä ja laadusta sekä videotuotannon suunnittelusta ja koordinoinnista. Erityisasiantuntija toimii yksikönpäällikön toiminnallisena sijaisena.

Viran tehtävien menestyksellisen hoitamisen edellytyksenä on ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys viran tehtäväalaan. Lisäksi edellytyksenä on erinomainen suomen ja tyydyttävä ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito. Tehtävä edellyttää kokemusta verkkopalvelujen käyttäjälähtöisestä kehittämisestä, monipuolisesta sisällöntuotannosta ja uutisoinnista.

Lisäksi virkaan valittavalta henkilöltä toivotaan paineensietokykyä sekä hyviä yhteistyö-, viestintä- ja organisointitaitoja. Arvostamme oma-aloitteista, aktiivista ja innostavaa työotetta sekä kykyä toimia menestyksellisesti nopeatempoisessa toimintaympäristössä. Tehtävien menestyksellistä hoitamista edesauttavat valtioneuvoston toimintaympäristön tuntemus sekä kokemus organisaatioiden toiminnan kehittämisestä. Työkokemus sekä yksityiseltä että julkiselta sektorilta katsotaan eduksi. Tarjoamme valitulle ainutlaatuisen näköalapaikan valtioneuvoston toimintaan.

Erityisasiantuntijan viran tehtäväkohtainen palkkaus määräytyy valtioneuvoston kanslian palkkausjärjestelmän vaativuustasojen 12 - 13 mukaisesti (3345 - 3660 euroa/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoritukseen perustuva palkanosa, joka on enimmillään 50 % vaativuustason palkasta.

Virkaan esitettävästä henkilöstä tehdään hänen suostumuksellaan turvallisuusselvitys.

Lisätietoja antavat sisäisen viestinnän yksikön päällikkö Virpi Kankaanpää, p. 0295160605 ja toimialajohtaja Kaija Uusisilta, p. 040 5612268.

Ensimmäinen haastattelukierros saatetaan toteuttaa videohaastattelulla.

Valtioneuvoston kanslialle osoitetut kirjalliset hakemukset pyydetään toimittamaan viimeistään 24.10.2018 klo 16.15 mennessä käyttäen ensisijaisesti sähköistä lomaketta osoitteessa www.valtiolle.fi (ID 23-77-2018 ohjaa suoraan ilmoitukseen). Hakemuksen voi toimittaa myös valtioneuvoston kanslian kirjaamoon postiosoitteella PL 23, 00023 Valtioneuvosto tai käyntiosoitteella Ritarikatu 2 B, Helsinki taikka sähköpostitse kirjaamo@vnk.fi.