Erityisasiantuntija
Valtiokonttori

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 7.10.2021

Tehtävä

Valtiokonttorin tulevana tehtävänä on yhteistyössä valtiovarainministeriön kanssa toteuttaa EU:n elvytysrahastosta myönnettävän rahoituksen kansallisessa toimeenpanossa (RRP) tarvittava tietojärjestelmäkokonaisuus sekä siihen liittyvä ohjeistus, koulutus ja tuki. Toimeenpanossa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan valtiolla jo käytössä olevia tietojärjestelmiä. Tehtävän edellytyksenä on, että valtiovarainministeriö osoittaa sitä varten Valtiokonttorille rahoituksen.

Ministeriöt ja hankkeista vastuussa olevat toimijat raportoivat hallin-nonalojensa rahoitetuista hankkeista yhteiseen tietojärjestelmäkokonaisuuteen varojen käytön seurantaa ja valvontaa varten. Haettavana olevassa tehtävässä toimit erityisasiantuntijana RRP-hankekokonaisuuden valvontaan liittyvillä osa-alueilla. Valvontatehtävät käsittävät mm. seuraavia tehtäviä:

  • Hankkeista tarvittavien tietojen raportointi hankkeiden eri vaiheissa vaatimusten, ohjeiden, säädösten ja menetelmien mukaisesti
  • Varojen käytön seuranta ja valvonta
  • Tavoitteiden ja osatavoitteiden toteutumisen seuranta ja valvonta
  • Valvonnan perusteella (tai muuten) havaittuihin puutteisiin liittyvien korjaavien toimenpiteiden käynnistäminen ja korjaavien toimenpiteiden jälkivalvonta
  • Ministeriöiden tai muiden tarkastuksia tekevien tahojen tukeminen sekä valvonta- ja tarkastusraporttien läpikäynti
  •  Tuki valvontatoimeen liittyvän ohjeistuksen, koulutuksen ja käytön tuen toteuttamisessa
  •  Tarvittaessa hanketason tarkempi valvonta sekä erilliset valvontatyyppiset toimeksiannot ja määräykset
  • Kansallinen ja EU tason yhteistyö omassa roolissa tarvittaessa

Tehtävään liittyy myös projekti- ja palvelupäällikkö -tyyppisiä tehtäviä ja vastuita.

Tehtäväkokonaisuus on uusi ja kyseessä on pitkä viiden vuoden määräaikaisuus hankkeen keston ajaksi.

Tarjoamme sinulle yhteiskunnallisesti merkittävän, haastavan tehtävän sekä mukavan ja kannustavan työyhteisön. Toimintaamme ohjaavat yhteiset arvomme Yhteiskunnan hyvä, Asiakkaan hyvä sekä Hyvinvointi ja kehitys. Käytössämme ovat nykyaikaiset ja jatkuvasti kehittyvät työvälineet ja pidämme huolta henkilöstömme työhyvinvoinnista ja osaamisesta.

  • Tehtävässä noudatetaan 4kk koeaikaa.

 

  • Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

 

Hakijalta odotamme

Odotamme sinulta:
• Kokemusta ja osaamista eri tasoisesta ohjeistuksen tuottamisesta ja ylläpidosta:
- Säädösten ja lainsäädännön kuvaaminen ohjeiksi
- Tietojärjestelmien ja tietojärjestelmäpalveluiden ohjeistus
- Toimintaprosessien muutosten ohjeistus
- Taloushallinnon prosessien ohjeistus
• Kykyä tuottaa selkeää ja visuaalista ohjemateriaalia
• Kokemusta ja osaamista loppukäyttäjäkoulutuksesta
• Ohjeistukseen perustuvaa käytön tuen kokemusta ja osaamista
• Hyvä englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito
• Soveltuva korkeakoulututkinto

Arvostamme lisäksi kokemusta

• Kokemusta erilaisista valtionavustuksen ja/tai rakennerahastojen hallinnan tietojärjestelmistä, hankehallinnasta sekä hankehallinnan menetelmistä
• Kokemus valtion yhteisestä hankesalkkujärjestelmästä
• Kokemus tietojärjestelmähankkeista ja tietojärjestelmien määrittelytehtävistä
• Kokemus sähköisen koulutusmateriaalin tuottamisesta ja eOppivasta
• Ruotsin kielen taito tukee tehtävässä menestymistä

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Määräaikainen

Työaika:   Virastotyöaika

Tehtävä alkaa:   1.11.2021 Aloitusajankohdasta sovitaan valittavan henkilön kanssa. Toivomme mahdollisuutta aloittaa tehtävässä pikaisella aikataululla.

Määräaikainen, päättyy:   31.12.2026 RRP-hanke

 

Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään:   18.10.2021 16:15

Huomioithan, että tehtävän hakuaika päättyy klo 16.15 viimeisenä hakupäivänä!

ID:   28-1127-2021

Sähköiset hakemukset:

 

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Valtiokonttorin kirjaamo
Sörnäisten rantatie 13, PL 14
00054 Valtiokonttori

Voit liittää halutessasi CV:n ja erillisen työhakemuksen

Palkkaukseen liittyvät tiedot

 Valtiokonttorissa palkkaus määräytyy tehtävän vaativuuden ja henkilökohtaisen työsuorituksen mukaan. Tehtävän vaativuus sijoittuu palkkaryhmään pr 8 (3863,19 €/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa, joka on enimmillään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä:   2

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot