(Poistunut julkaisusta)

Erityisasiantuntija
Liikenne- ja viestintäministeriö

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.10.2020

Nyt haemme asiantuntevaan joukkoomme konserniohjausosaston ohjausyksikköön erityisasiantuntijaa määräaikaiseen virkasuhteeseen ajalle 1.12.2020-30.11.2022. Määräaikaisuuden syynä on työn luonne.

Erityisasiantuntijana työskentelet ministeriön konserniohjausosaston ohjausyksikössä. Yksikön tehtäviin kuuluu mm. hallinnonalan yhtiöiden omistajaohjaus, valtiontukien myöntämistä sekä muiden osastojen tukemista valtiontukiin liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi yksikössä laaditaan vaativia oikeudellisia selvityksiä kulloinkin vireillä olevista asiakokonaisuuksista. Pääasiallisiin tehtäviisi kuuluvat ministeriön omistajaohjaukseen liittyvät asiat, erilaiset juridiset selvitystehtävät, valtiontukiin liittyvät asiat sekä muut osaston ja yksikön vastuulle kuuluvat vaativat ja monipuoliset tehtävät.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset
Erityisasiantuntijan virkasuhteeseen ei ole säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia. Parhaat edellytykset tehtävän hoitamiseen antaa soveltuva ylempi korkeakoulututkinto oikeustieteen alalta, erinomainen suomen kielen taito sekä vähintään tyydyttävä ruotsin kielen taito. Hyvä englannin kielen taito luetaan eduksi.
Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme
Odotamme hakijoilta kokemusta virkasuhteen tehtäväalasta. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää omistajaohjauksen /yhtiöjuridiikan ja yleisen hallintojuridiikan tuntemusta. Toivomme sinulta myös valtiontukiasioiden tuntemusta ja kokemusta. Myös julkisten hankintojen tunteminen katsotaan eduksi. Erityisasiantuntijan tehtävässä tarvitset oma-aloitteisuutta, paineensietokykyä, erittäin hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä halua uuden oppimiseen. Valtionhallinnon ja valtioneuvoston tuntemus luetaan eduksesi.

Tehtävän tiedot
Tehtävän kesto: Määräaikainen                                                                      
Työaika:   Virastotyöaika                                                                                
Tehtävä alkaa:   1.12.2020                                                                     
Määräaikainen, päättyy:   30.11.2022
Määräaikaisuuden syynä on työn luonne.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot
Hae viimeistään:   21.10.2020 16:15
ID:   31-197-2020

Palkkaukseen liittyvät tiedot
Palkkaus määräytyy ministeriön palkkausjärjestelmän mukaisesti. Tehtävä on sijoitettu ministeriön palkkausjärjestelmässä vaativuustasoon 12 (4 489,06 euroa/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoritukseen perustuvaa lisää (enimmillään 50 prosenttia tehtäväkohtaisesta palkanosasta).
 

Lisätietoja tehtävästä
Miikka Rainiala
Yksikön johtaja, hallitusneuvos
0295 342051
etunimi.sukunimi@lvm.fi

Toimipiste
Liikenne- ja viestintäministeriö
Eteläesplanadi 16
00130 Helsinki

Muut tehtävään liittyvät tiedot
Hakemuksen voi myös jättää liikenne- ja viestintäministeriölle osoitettuna Valtioneuvoston jakelukeskukseen, käyntiosoite Ritarikatu 2 B, Helsinki.

http://www.lvm.fi