Erityisasiantuntija / Työllisyys- ja kasvupalvelut
Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue, Työllisyys- ja kasvupalvelut

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 10.1.2022

Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut ovat osa elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualuetta. Tuotamme tavoitteellisia, yksilöllisiä ja työelämälähtöisiä kumppanuuteen perustuvia palveluita työnhakija- ja yritysasiakkaille. Tavoitteenamme on kehittää työnhakijoiden osaamista ja työelämätaitoja sekä edistää työnantajien osaavan työvoiman saatavuutta Tampereella ja Pirkanmaalla. Lisäksi koordinoimme Tampereen kaupungin maahanmuuttotyötä sekä kansainvälisten osaajien houkutteluun liittyviä yrityspalveluita. Kasvupalvelukokonaisuuteen kuuluu myös Tampereen kaupungin yritys- ja työnantajapalvelujen järjestäminen ja kehittäminen.

Tampereen kaupungin hallintosäännön 21 § mukaan elinvoima- ja osaamislautakunnan tehtävänä on järjestää työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain nojalla kaupungille siirretyt tehtävät sekä Pirkanmaan kokeilualueen kuntien välisessä yhteistyösopimuksessa Tampereen kaupungin hoidettavaksi sovitut keskitetyt tehtävät.

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen 1.3.2021 voimaan astuneen päivitetyn toimintasäännön 11 § mukaan työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain nojalla kaupungille siirrettyjen palvelujen ja tehtävien sekä Pirkanmaan kokeilualueen kuntien välisessä yhteistyösopimuksessa Tampereen kaupungin hoidettavaksi sovittujen keskitettyjen palvelujen ja tehtävien järjestäminen kuuluu työllisyys- ja kasvupalvelujen palveluryhmän tehtäviin.

Haemme erityisasiantuntijaa määräaikaiseen virkaan työllisyys- ja kasvupalveluiden tietotiimiin. Työ alkaa sopimuksen mukaan jatkuen 30.6.2023 asti.

Erityisasiantuntija vastaa yhdessä muiden tietotiimin asiantuntijoiden kanssa Pirkanmaan työllisyyden edistämisen kuntakokeilun ja Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelujen tiedon tuotanto- ja jakeluprosesseista operatiivisten työkalujen ja mittareiden sekä strategisten tilastojen tasolla. Tehtävänä on fasilitoida tiedon moniammatillista tulkintaa ja nostaa uusia näkökulmia yksikön päätöksenteon tueksi.

Erityisasiantuntija vastaa tiedolla johtamisen välineiden kehittämisestä ja tukee tehtävässään kuntakokeilun ja työllisyys- ja kasvupalvelujen toiminnan vaikuttavuuden ja tuottavuuden toteutumista ja seurantaa. Erityisasiantuntija osallistuu myös tiedolla johtamisen tilastollisten välineiden valtakunnalliseen ja alueelliseen kehittämiseen sekä edunvalvontaan. Erityisasiantuntija osallistuu kutsuttuna asiantuntijana työllisyys- ja kasvupalvelujen johtoryhmän sekä Pirkanmaan kuntakokeilun operatiivisen johtoryhmän työskentelyyn.

Ymmärrys työllisyydenhoidon operatiivisesta arjesta ja datan visualisoinnin työkaluista ovat keskeisessä osassa erityisasiantuntijan tehtävässä. Työllistymisen edistämisen kuntakokeiluun kytkeytyvät tilastointi-, seuranta-, kehittämis- ja ennakointitehtävät ovat osa erityisasiantuntijan tehtävää. Työtä ohjaavat siten muun muassa Laki julkisista työvoima- ja yrityspalveluista, Työttömyysturvalaki, Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta palvelusta ja Laki kotoutumisen edistämisestä.

Arvostamme vahvoja verkostotyöhön liittyviä valmiuksia sekä yhteistyö- ja organisointikykyä monitoimijaisissa verkostoissa ja yhteistyörakenteissa. Toivomme hakijalta työllisyydenhoidon ja työmarkkinoiden sekä niiden tilastoinnin ja julkisen datan tuntemusta.

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto. Tehtävä edellyttää hyvää suomen kielen kirjallista ja suullista taitoa.

Eduksi katsotaan kuntaorganisaation tuntemus ja toimintaa ohjaavien lakien hallinta ja soveltamiskyky sekä kokemus tuotetun tiedon itsenäisestä analysoinnista ja tulkinnasta. Microsoft Power BI:n ja muiden tilastollisen analyysin työkalujen käyttökokemus luetaan myös eduksi.

Pyydämme, että liität kopiot kelpoisuuden osoittavista tutkintotodistuksista sähköiseen hakemukseen Kuntarekryyn. Käytämme viroissa koeaikaa, joka vuotta lyhyemmässä määräaikaisessa virkasuhteessa voi olla enintään puolet virkasuhteen kestosta.

Lisätietoja tehtävästä antavat tiimiesimies Jaana Rantalainen, puh. 044 423 5673 ja kehityspäällikkö Janne Taiponen, puh. 040 484 6973. Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@tampere.fi.

Hakuaika päättyy 24.1.2022.

Tehtäviä haetaan Kuntarekryssä Hae työpaikkaa -painikkeesta. Ohjeita hakemiseen löydät https://www.tampere.fi/tyo-ja-yrittaminen/meille-toihin.html.
Sähköisten hakemusten tulee olla perillä klo 23.59 ja postitse saapuvien hakemusten klo 15.00 mennessä. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei voida ottaa haussa huomioon.

Lisätietoa hakemisesta saat Monetra Pirkanmaan rekrytointipalveluista puh. 040 806 3184, rekrytointi.pirkanmaa@monetra.fi.

On vain yksi Tampere, mutta monta syytä tulla ja jäädä. Tampereen tavoitteena on olla korkean osaamisen kaupunki, arjen ykkönen ja vetovoimainen elämyskaupunki. Olemme kompaktin kokoinen kaupunki, jossa tykätään työskennellä, asua ja opiskella. Tehtävämme on varmistaa, että palvelut ovat sujuvia, liikkuminen helppoa ja vapaa-ajan mahdollisuudet monipuolisia. Tarjoamme sinulle Tampereen kaupungilla vakaan työpaikan vastuullisessa ympäristössä sekä monipuoliset työsuhde-edut. Tule osaksi monialaista osaajajoukkoamme tekemään yhteiskunnallisesti merkittävää työtä kaupunkilaisten hyväksi. Tule Tampereen tekijäksi!

Tampereen kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja tehtävästä antavat tiimiesimies Jaana Rantalainen, puh. 044 423 5673 ja kehityspäällikkö Janne Taiponen, puh. 040 484 6973. Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@tampere.fi.

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot

  • Ilmoitusnumero: 1549336
  • Tehtäväalue: Toimistotyö
  • Työsuhde: Määräaikainen virka
  • Työn tyyppi: Kokopäiväinen
  • Hakuosoite: www-osoite
  • Sijainti: Tampere, Pirkanmaa, Tampere