(Poistunut julkaisusta)

Erityisasiantuntija, sote-tietotuotanto
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira

Alkuperäinen julkaisupäivä 18.9.2020

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) hakee Helsinkiin erityisasiantuntijaa määräaikaiseen virkasuhteeseen ajalle 1.11.2020 - 31.12.2021.

Tehtävässäsi työskentelet Sote-tiedolla johtamisen, ohjauksen ja valvonnan toimeenpano-ohjelmassa (Toivo-ohjelmassa) vastaten Kansallisen sote-tietotuotannon uudistamishankkeen (Valtava-hanke) valvonnan projekteissa erityisesti tietoanalytiikkaan liittyvistä kehittämistehtävistä. Toivo-ohjelmasta; www.soteuudistus.fi/tiedolla-johtaminen.

Valtava-hankkeen tavoitteena on, että kansallinen sote-tietotuotanto tukee nykyistä paremmin viranomaisten seuranta-, arviointi-, ohjaus- ja valvontatyötä. Hanketta toteuttavat Toivo-ohjelmaa koordinoivan sosiaali- ja terveysministeriön ohjauksessa yhteistyössä THL, Kela ja Valvira. Toivo-ohjelmaan kuuluu myös Virta-hanke, jossa tavoitteena on maakuntien tiedolla johtamisen kehittäminen. Virta-hanketta toteuttaa SoteDigi Oy yhteistyössä maakuntien kanssa.

Erityisasiantuntijan tehtävä on voimakkaasti kehittämiseen painottuva vaativa asiantuntijatehtävä, jossa tavoitteena on luoda uutta toimintatapaa valvontaan kehittämällä sitä varten tehtäviä analyysejä ja riskien arviointeja. Erityisasiantuntija

 • toimii tietoanalytiikan ja datapohjaiseen valvontaan liittyvän toimintamallin kehittämisessä asiantuntijana
 • analysoi olemassa olevien tietovarantojen sisältöä ja rajoitteita
 • osallistuu ja vaikuttaa valvonnan tietopohjan vahvistamiseen
 • kokoaa tietoja analyysejä varten yhteistyössä sidosryhmien kanssa
 • vastaa valvontaa tukevien data-analyysien ja riskinarviointien kehittämisestä ja niiden tekemisestä projekteissa.

Lisäksi erityisasiantuntija osallistuu valvontaprosesseissa syntyvän tiedon ja sen hallinnan kehittämiseen sekä muihin Valtava-hankkeen valvonnan kehittämisprojektien tehtäviin projektipäällikön ohjauksessa.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää:

 • soveltuvaa korkeakoulututkintoa
 • käytännön kokemusta data-/tietoanalytiikasta ja datapohjaisen (liike)toiminnan kehittämisestä
 • innovatiivista ja kehittämisorientoitunutta työotetta.
 • erinomaista suullista ja kirjallista suomen kielen taitoa.

Lisäksi hakijalta odotetaan kykyä hallita laajoja kokonaisuuksia, ongelmanratkaisukykyä, oma-aloitteisuutta ja huolellisuutta, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä sujuvaa suullista ja kirjallista ilmaisutaitoa.

Eduksi katsotaan:

 • kokemus tiedonhallinnan ja tietoanalytiikan tehtävistä sote-alalla
 • kokemus viranomaistoiminnasta sekä julkisen hallinnon rakenteiden ja toimintatapojen tuntemus
 • hyvä englannin ja ruotsin kielen taito.

Tehtävän palkkaus määräytyy Valviran palkkausjärjestelmän vaativuustason 12 mukaisesti, jolloin tehtäväkohtainen palkanosa on 3.573,95 €/kk. Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumisen perustuvaa palkanosaa korkeintaan 50% tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.