(Poistunut julkaisusta)

Erityisasiantuntija, sivistystoimen esikunnan Tilat ja alueet- yksikköön
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 26.4.2019

Erityisasiantuntija, sivistystoimen esikunnan Tilat ja alueet- yksikköön

Työavain 3-770-19
Vakinainen virkasuhde
Hakuaika päättyy 15.05.2019 kello 15:45
Sivistystoimen esikunta, Tilat ja alueet -yksikkö , Kamreerintie 3 02770 Espoo
Sivistystoimi, Toimialan esikunta
Muu

Tehtävän kuvaus: Erityisasiantuntija toimii sivistystoimen esikunnan tilat ja alueet- yksikössä toimialan toimintaympäristöjen, erityisesti koulujen, käyttöönottoon, varustamiseen ja kalustamiseen liittyvissä tehtävissä. Erityisasiantuntija koordinoi koulujen muuttoja, vastaa viranomaisille laadittavista käyttöönottoon liittyvistä ilmoituksista sekä tarvittavista tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvistä tilauksista yhteistyössä koulujen kanssa. Erityisasiantuntija osallistuu varsinkin koulujen irtokalustamisprosessiin sen eri vaiheissa sekä vastaa yksikön vastuulla olevien valtionavustusten hakemiseen liittyvistä prosesseista. Tehtävään sisältyy myös kuntalaiskäytön hallintoon liittyviä tehtäviä. Lisäksi tehtäviin sisältyy valittavan henkilön osaamisen perusteella erikseen sovittavia vastuualueita sekä suunnittelun ja prosesseihin liittyviä kehittämistehtäviä.


Kelpoisuusvaatimus: Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto

Tehtävässä edellytetään kokemusta sivistystoimen toimintaympäristöistä, erityisesti koulujen toiminnasta, hyviä yhteistyö- ja neuvottelutaitoja, projektityöskentelyosaamista sekä ratkaisu- ja kehittämiskeskeistä otetta.

Arvostamme hyviä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja, yhteistyökykyä, kokemusta julkisista hankinnoista, kykyä toimia tavoitteellisesti ja itsenäisesti, kokemusta työstä julkisella sektorilla sekä rakentamisen toimintaympäristön tuntemusta.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Tehtäväkohtainen palkka: 3210,19 €/kk
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 36 h 45 min viikossa


Espoon sivistystoimi luo espoolaisille hyvinvointia ja antaa heille mahdollisuuksia jatkuvaan kehittymiseen. Toimiala tuottaa opetus-, varhaiskasvatus-, kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja vapaan sivistystyön palveluja yli 280 000 kaupunkilaiselle. Palveluja tuotetaan molemmilla kotimaisilla kielillä. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja tehtävästä
Merja Narvo-Akkola
0438254967
merja.narvo-akkola@espoo.fi

Erkko Helin
0438269136
erkko.t.helin@espoo.fi