(Poistunut julkaisusta)

Erityisasiantuntija (Rakentamisen kehittäminen ja ohjaus)
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA)

Alkuperäinen julkaisupäivä 24.9.2019

ARA voi hyväksyä korkotukilainaa asuntojen uudistuotantoon, perusparannukseen ja hankintaan, jos suunnitellut asunnot ovat asuttavuudeltaan tarkoituksenmukaisia ja asuinympäristöltään toimivia sekä kustannuksiltaan kohtuullisia.

Erityisasiantuntijan tehtäviin kuuluu tuenhakijoiden hankkeiden ohjaus ARA-rahoituksen edellytykset täyttäviksi.

Tehtävä sisältää rahoittamiseen ja kehittämiseen liittyvien hakemusten asiantuntija-arviointia, rakentamisen hinta-laatu suhteen arviointia ja siihen liittyvää ohjausta, neuvontaa sekä erilaisten ARA-tuotantoon liittyvien kehittämishankkeiden käynnistämistä ja ohjausta. Henkilö voi lisäksi osallistua hakemuksissa esitettyjen energiatehokkuustoimenpiteiden tuen tarpeen  määrittämiseen. Erityisasiantuntijan tehtäviin kuuluu myös Suomessa ja kansainvälisillä foorumeilla tapahtuva sidosryhmäyhteistyö.
 
Valittavan osaamisen ja taustan perusteella tehtäviin voi liittyä osa-alueina esimerkiksi elinkaariedullisuus ja kustannustehokkuuden arvioinnin kehittäminen osana lainoitettavien rakennushankkeiden käsittelyprosessin uudistamista.
 
Kyseessä on asiantuntijatehtävä, joka on viraston yhteinen. Tehtävä sijoittuu Asumisen kehittäminen ja tietopalvelut -palvelualueelle. Tehtävään voidaan asettaa 6 kuukauden koeaika.
 

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset
Tehtävään ei ole säädetty erityisiä kelpoisuusvaatimuksia.


Hakijalta odotamme
Parhaat edellytykset tehtävän menestykselliselle hoitamiselle antavat rakennusalan korkeakoulutus ja monipuolinen työkokemus. Arvostamme rakennuttamiskokemusta, kokemusta kehittämistehtävistä, projektien tai prosessien vastuutehtävistä sekä rakentamisen suunnittelun ja kustannusten ohjaamisesta. Tehtävien hoitamisessa tarvitaan erinomaista suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä vähintään tyydyttävää ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa. 
Toivomme hakijalta aktiivista, oma-aloitteista ja ratkaisukeskeistä työskentelyotetta ja hyvää ajankäytön hallintaa. Omaat hyvät vuorovaikutustaidot, joiden pohjalta yhteistyö ja kommunikointi eri sidosryhmien kanssa on sujuvaa. Odotamme sinulta halua ja kykyä kehittää vastuualuettasi. Tehtävän hoidossa tarvitaan hyviä kirjallisia ja suullisia ilmaisutaitoja sekä esiintymis- ja tietoteknisiä taitoja.
 
Hakijalle on eduksi valtion tukemaan asuntotuotantoon liittyvän lainsäädännön ja menettelytapojen tuntemus sekä  energiatehokkuus- ja elinkaarikysymysten hallinta. Lisäksi hakijalle on eduksi kiinteistö- ja rakennusalan (KIRA) verkostojen tuntemus ja niissä toimiminen.
 
Työssä tarvittava kielitaito
Kansainvälisissä yhteyksissä käytetään pääsääntöisesti englannin kieltä, muu kielitaito luetaan eduksi.

Tehtävän kesto: Vakinainen
 
Työaika: Virastotyöaika
Tehtävässä aloitus 1.1.2020 tai sopimuksen mukaan.
 
Virka on viraston yhteinen.
 
Tehtävän hakemista koskevat tiedot
Hae viimeistään: 11.10.2019 12:00
 
ID: 35-104-2019
 

Palkkaukseen liittyvät tiedot
ARAn palkkausjärjestelmä perustuu tehtävän vaativuudenarviointiin. Palkkaluokka määrittyy tehtäväkuvan perusteella. Erityisasiantuntijan tehtävän vaativuusluokka on 9,5 (tehtäväkohtainen palkanosa 3801,86 €/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa n. 4-30 % tehtäväkohtaisesta palkasta.
 
 
Edut
Tarjoamme erittäin monipuolisen ja laaja-alaisen tehtävän valtakunnallisessa keskusvirastossa, jossa pääset kehittymään ja toimimaan näköalapaikalla rakentamiseen liittyvien hankkeiden parissa. 
ARAssa on käytössä liukuva työaika, tuettu työpaikkaruokailu, etätyömahdollisuus, lakisääteistä laajempi työterveyshuolto, työmatkatuki ja tuki virike- ja liikuntatoimintaan.
 
Tehtävä
Ilmoitettujen työpaikkojen määrä: 1 
 
Lisätietoja tehtävästä
Hanna Dhalmann
apulaisjohtaja
0295250851
etunimi.sukunimi@ara.fi
 
Toimipiste
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA)
Vesijärvenkatu 11 A
15140 Lahti

Muut tehtävään liittyvät tiedot
Hakijoiden nimet ovat julkisia.

Työ edellyttää jonkin verran matkustamista, pääasiallisena toimialueena Suomi.

Rekrytointiprosessissa voidaan käyttää soveltuvuusarviointia.

Tehtävään liittyvät haastattelut ovat 15.10.2019 ARAssa.
 

Lisätietoja: Asumisen kehittäminen sekä lainat ja avustukset https://www.ara.fi/fi-FI