(Poistunut julkaisusta)

Erityisasiantuntija (Psykologi)
Suojelupoliisi

Alkuperäinen julkaisupäivä 27.7.2020

Tehtävän kuvaus 

Suojelupoliisissa on haettavana erityisasiantuntijan virka, vaativuustaso 40.15, sijoituspaikkana sisäisten palveluiden yksikkö.
 
Tehtäviin kuuluu suojelupoliisissa käytettävien henkilöarviointimenetelmien kehittäminen sekä henkilöarviointien suunnittelu- ja toteuttaminen. Valittava henkilö osallistuu henkilöstön koko elinkaareen liittyvien henkilö- ja soveltuvuusarvioiden kehittämiseen ja toteuttamiseen. Tehtäviin kuuluu myös tarkastella ja arvioida työnhakijoiden soveltuvuutta sekä toimia asiantuntijana muissa henkilöstöön liittyvissä arviointiasioissa.
  
Säädetyt kelpoisuusvaatimukset 

Suojelupoliisin virkaan voidaan nimittää vain Suomen kansalainen. Virkaan ei ole säädettyjä erityisiä kelpoisuusvaatimuksia.  

Hakijalta odotamme  

Parhaimmat edellytykset antavat soveltuva psykologian ylempi korkeakoulututkinto sekä soveltuvat jatko-opinnot ja menetelmäosaamiset.
 
Odotamme laajaa kokemusta itsenäisestä henkilö- ja soveltuvuusarviointien kokonaisuuksien kehittämisestä sekä arviointien käytännön toteuttamisesta. Nimitettävällä tulee olla kyky suojelupoliisille merkityksellisen henkilöarviointitiedon kehittämiseen ja raportointiin. Edellytämme kokemusta erilaisten psykologisten arviointien sekä kyvykkyysarviointityökalujen itsenäisestä toteuttamisesta osana soveltuvuusarviointeja.
 
Odotamme erinomaisia haastattelutaitoja ja kykyä henkilön kyvykkyyksien ja käyttäytymisen arviointiin sekä henkilöarvioinnin menetelmien hallintaa. Edellytämme kykyä toiminnan kannalta merkitykselliseen suulliseen ja kirjalliseen raportointiin. Tehtävässä tarvitaan myös toimintakyvyn arviointiin liittyvän arviointiprosessin kehittämisen käytännön kokemusta.
 
Nimitettävältä edellytetään kykyä tuottaa ennakoivaa tietoa yksilön työkäyttäytymisestä, motivaatiotekijöistä sekä persoonallisuudesta rekrytoinneista koko henkilöstön elinkaareen.
 
Tehtävässä edellytetään hyviä vuorovaikutus- ja tiimityöskentelytaitoja. 
Voimassa olevat henkilöarvioinnin sertifikaatit voidaan katsoa eduksi. 
  
Työssä tarvittava kielitaito  

Tehtävässä tarvitaan hyvä suomenkielen suullinen ja kirjallinen esitystaito.  

Tehtävän tiedot 

Tehtävän kesto: Vakinainen
 
Työaika: Virastotyöaika
 
Tehtävä alkaa: 2.11.2020
 
alkaen tai sopimuksen mukaan. Tehtävässä voidaan käyttää kuuden kuukauden koeaikaa.
 
Virka on viraston yhteinen.
  
Tehtävän hakemista koskevat tiedot 

Hae viimeistään: 12.8.2020 16:15
 
ID: 26-994-2020
 
Sähköiset hakemukset:
Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta.
Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.
Suojelupoliisin kirjaamo
Ratakatu 12, PL 151
 00121 Helsinki

Palkkaukseen liittyvät tiedot 

Peruspalkka vaativuustasolla 40.15 on 3757,75 euroa kuukaudessa. Peruspalkan lisäksi maksetaan henkilökohtaista suoritus- ja kokemusosaa palkkausjärjestelmän mukaisesti. Suoritusosa voi olla 0 - 32 %. Supon tai poliisihallinnon ulkopuolelta tulevan virkamiehen suoritusosa on alussa 3 - 6 kuukauden ajan 10 % peruspalkasta. Kokemusosaa maksetaan palvelusajan perusteella 0 - 14 % ja se voi olla 8 vuoden jälkeen 4 % ja 23 vuoden jälkeen 14 % peruspalkasta.

Edut 

Tarjoamme mielenkiintoisen ja haastavan työn ainutlaatuisessa ja kansainvälisessä työympäristössä. Henkilöstömme on motivoitunutta ja työhönsä sitoutunutta. Meillä on töissä eri alojen ammattilaisia, jotka puhaltavat yhteen hiileen. Kyvykkyytemme rakentuu osaavan henkilöstön varaan, ja siksi panostamme henkilöstön koulutukseen ja ammattitaidon jatkuvaan ylläpitoon. 
  
Tehtävä 

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä: 1
 
Yhteystiedot 

Lisätietoja tehtävästä

Suojelupoliisi vaihde
Lisätietoja tehtävästä saat rekrytoivalta esimiehiltä soittamalla vaihteeseemme ja ilmoittamalla työavaimen 
0295 480 131
 
Toimipiste 

Helsinki
 
Muut tehtävään liittyvät tiedot 

Virkaan nimittäminen edellyttää, että hakijasta tehdään tämän suostumuksella laaja turvallisuusselvitys sekä huumausainetestaus. Myös valittavan henkilön läheisestä voidaan tehdä perusmuotoinen turvallisuusselvitys.
 
Virkaan nimittäminen edellyttää terveydellistä soveltuvuusarviota, joka toteutetaan kolmen kuukauden kuluessa viranhoidon aloittamisesta terveystarkastuksena viraston työterveyshuollossa. Jos terveystarkastus on toteutettu viraston työterveyshuollossa aikaisemmin vuoden sisällä, sitä ei tarvitse uusia.
 
Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta www.valtiolle.fi. Mikäli hakemuksen jättäminen sähköisesti ei ole mahdollista, sen voi toimittaa myös osoitteella
 
Suojelupoliisin kirjaamo
PL 151, 00121 Helsinki.
 
Merkitse sekä hakemukseen että kirjekuoreen hakemasi tehtävän hakuavain. Hakemuksia ei palauteta.