(Poistunut julkaisusta)

Erityisasiantuntija, pääkäyttäjä
Valtioneuvoston kanslia

Alkuperäinen julkaisupäivä 17.4.2018

Valtioneuvoston kanslia on ministeriö, joka vastaa pääministerin johdolla hallitusohjelman toimeenpanon valvonnasta ja avustaa pääministeriä valtioneuvoston johtamisessa. Valtioneuvoston kanslia vastaa Suomen EU-politiikan yhteensovittamisesta ja käsittelee EU:n kehittämistä. Valtioneuvoston kanslia turvaa kaikissa olosuhteissa pääministerin ja hallituksen toimintaedellytykset. Valtioneuvoston kanslian toimialaan kuuluu myös valtionyhtiöiden ja valtion osakkuusyhtiöiden yleinen omistajapolitiikka. Valtioneuvoston kanslian tehtävänä on myös ohjata, sovittaa yhteen ja kehittää valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisiä hallinto- ja palvelutehtäviä.

Työtehtävät

Valtioneuvoston kansliassa on haettavana

ERITYISASIANTUNTIJAN

virka 1.6.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan. Virka on kanslian yhteinen ja se on sijoitettu sisäisen viestinnän yksikköön. Sisäisen viestinnän yksikkö toimii valtioneuvoston yhteisen virtuaalityöpöydän ja sen yhteydessä olevien sähköisten työtilojen omistajana. Valtioneuvoston käytössä on myös valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin Tiimeri-työtiloja. Yksikkö edustaa valtioneuvostotason Tiimeri-käyttäjiä.

Virtuaalityöpöydän työtilojen pääkäyttäjänä ja valtioneuvoston Tiimeri-käyttäjien edustajana tehtäviisi kuuluvat työtilojen kehittäminen, laadunseuranta, käyttöoikeusperiaatteiden määrittely ja seuranta, ministeriöiden työtilaverkoston vetäminen ja työtilojen käyttäjien tukeminen. Työtilojen pääkäyttäjänä tulet toimimaan koko virtuaalityöpöydän pääkäyttäjän sijaisena ja hoidat erikseen määriteltäviä koko virtuaalityöpöydän pääkäyttäjätehtäviä ja muita yksikönpäällikön määrittelemiä tehtäviä. Virtuaalityöpöytä ja sen työtilat otetaan valtioneuvostossa käyttöön vaiheittain vuosina 2018-2019.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

 

Hakijalta odotamme

Erityisasiantuntijan tehtävät edellyttävät laaja-alaista asiantuntemusta verkkopalveluista, julkaisujärjestelmistä sekä verkossa olevista sähköisistä työtiloista, niiden käytöstä ja kehittämisestä. Lisäksi tehtävässä edellytetään käytännön projektiosaamista, kokemusta isojen organisaatioiden sähköisistä toimintatavoista ja tiedonhallinnasta sekä kykyä työskennellä verkostomaisesti ja kehittää uusia sähköisiä toimintatapoja ennakkoluulottomasti.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää tehtävään soveltuvaa korkeakoulututkintoa, hyviä vuorovaikutustaitoja ja asiakaspalveluhenkisyyttä. Tehtävän hoitamisessa tarvitaan molempien kotimaisten kielten ja englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa. Tarjoamme tehtävään valitulle ainutlaatuisen mahdollisuuden kehittää digitaalista valtioneuvostoa yhteistyössä ammattilaistemme kanssa.