(Poistunut julkaisusta)

Erityisasiantuntija, kiertotalous
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 11.1.2021

Espoon tavoitteena on olla Euroopan kestävin kaupunki nyt ja jatkossa. Työskentelemme yhdessä kumppaneiden ja asukkaiden kanssa Espoo-tarinan arvojen ja päämäärien toteuttamiseksi. Kehitämme ratkaisuja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden globaalina edelläkävijänä ja tavoittelemme hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä.

Kahden kiertotalouteen liittyvän projektin erityisasiantuntijana olet mukana kehittämässä Espoosta kierto- ja jakamistalouden edelläkävijäkaupunkia yhdessä yritys- ja TKI-verkoston sekä asukkaiden kanssa. Projektit liittyvät muovin kiertoon sekä kaupunginosien kierto- ja jakamistalouden mukaiseen kehittämiseen. Vastaat itsenäisesti sovittujen osa-alueiden koordinoinnista ja käytännön toteutuksesta sekä tuet projektipäällikköä projektien tavoitteiden saavuttamisessa. Kiertotalouden kehittämistyötä tehdään esimerkiksi tilojen käytön, materiaalivirtojen hyödyntämisen sekä urbaaniin ruoantuotannon teemoissa.

Tehtävässä edellytetään: Tunnet kiertotalouden haasteet ja mahdollisuudet. Sinulla on kokemusta projekteista, toimit taitavasti verkostoissa ja tartut käytännön työtehtäviin nopeasti. Olet tiimipelaaja, mutta kykenet myös itsenäiseen ja joustavaan työskentelyyn nopeasti muuttuvassa ja kehittyvässä ympäristössä. Hallitset laajoja asiakokonaisuuksia, siedät epävarmuutta ja haluat jatkuvasti oppia uutta.

Eduksi luemme muovin kierron asiantuntemuksen ja työkokemuksen materiaalien kiertotalouden parissa.

Työskentelet kestävän kehityksen vastuualueella Espoon konsernihallinnossa. Tarjoamme merkityksellistä työtä kiertotalouden edelläkävijäratkaisuiden luomisessa, vastuullisen ja monipuolisen tehtävänkuvan sekä mahdollisuuden oman osaamisen kehittämiseen osana kannustavaa ja innostunutta työyhteisöä.

Haastattelut on suunniteltu pidettävän viikolla 6.

Työpaikan nimi: Strategiayksikkö

Työaika: 36 h 15 min / viikko

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimukset: soveltuva ylempi korkeakoulututkinto

Konsernihallinto johtaa, ohjaa ja valvoo Espoon koko kaupunkikonsernia sekä vastaa kaupungin tukipalveluista kaupunginjohtajan johdolla. Sen yksiköt ovat elinkeino ja kaupunkikehitys, hallinto ja kehittäminen, henkilöstö sekä rahoitus ja talous.

Konsernihallinto ohjaa Espoo-tarinan kaupunkitasoista valmistelua, toimeenpanoa sekä kehittämistä, edistää hyvää hallintoa, päätöksentekoa, yhtenäisiä toimintatapoja, kaupungin elinvoimaisuutta ja kestävää kehitystä sekä asukkaiden ja asiakkaidensa hyvinvointia. Konsernihallinto vastaa keskitetyistä julkishallinnon asiointipalveluista ja kaupungin sisäisistä palveluista.