Erityisasiantuntija, kestävä kaupunkikehitys
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 13.10.2020

Espoon tavoitteena on olla Euroopan kestävin kaupunki nyt ja jatkossa. Työskentelemme yhdessä kumppaneiden ja asukkaiden kanssa Espoo-tarinan arvojen ja päämäärien toteuttamiseksi. Toteutamme YK:n kestävän kehityksen tavoitteita ja tavoittelemme hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä.

Puhdas ja älykäs Kera -projektin erityisasiantuntijana olet kehittämässä Keran alueesta kiertotalouden kaupunkiratkaisujen kansainvälistä esimerkkiä laajan yritys- ja kumppaniverkoston kanssa. Tulevaisuuden älykaupunkia kehitetään digitaaliseen alustaan pohjautuen. Vastaat itsenäisesti erilaisten kestävän kaupunkikehityksen kokonaisuuksien koordinoinnista sekä tuet projektipäällikköä tavoitteiden saavuttamisessa. Kehittämistyötä Kerassa tehdään esimerkiksi vähähiilisen rakentamisen, digitaalisten ratkaisujen, liikkumisen ja energian teemoissa.

Työskentelet kestävän kehityksen vastuualueella Espoon konsernihallinnossa. Tarjoamme merkityksellistä työtä kestävän kaupunkikehityksen edelläkävijäratkaisujen luomisessa, vastuullisen ja monipuolisen tehtävänkuvan sekä mahdollisuuden oman osaamisen kehittämiseen osana kannustavaa ja innostunutta työyhteisöä. Työn tuloksiin voit tutustua: www.espoo.fi/kestavaespoo

Tehtävässä edellytetään: Tunnet kestävän kaupunkikehityksen haasteet ja mahdollisuudet. Toimit taitavasti verkostoissa ja sinulla on systemaattinen, organisoitu ja rakentava työote. Olet tiimipelaaja, mutta kykenet myös itsenäiseen ja joustavaan työskentelyyn nopeasti muuttuvassa ympäristössä. Hallitset laajoja asiakokonaisuuksia, siedät epävarmuutta ja haluat jatkuvasti oppia uutta. Olet esiintymiskykyinen ja fasilitoit sujuvasti erilaisia työryhmiä. Työskentelet sujuvasti suomeksi ja englanniksi.

Arvostamme: Eduksi luemme kansainvälisen kokemuksen sekä aiemman työkokemuksen kestävän kaupunkikehityksen tehtävissä.

Haastattelut tehtävään pidetään ma 9.11.2020.

Työpaikan nimi: Konsernihallinto / Hallinto ja kehittäminen / Strategia

Työaika: 36 h 15 min / viikko

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimukset: soveltuva korkeakoulututkinto

Konsernihallinto johtaa, ohjaa ja valvoo Espoon koko kaupunkikonsernia sekä vastaa kaupungin tukipalveluista kaupunginjohtajan johdolla. Sen yksiköt ovat elinkeino ja kaupunkikehitys, hallinto ja kehittäminen, henkilöstö sekä rahoitus ja talous.

Konsernihallinto ohjaa Espoo-tarinan kaupunkitasoista valmistelua, toimeenpanoa sekä kehittämistä, edistää hyvää hallintoa, päätöksentekoa, yhtenäisiä toimintatapoja, kaupungin elinvoimaisuutta ja kestävää kehitystä sekä asukkaiden ja asiakkaidensa hyvinvointia. Konsernihallinto vastaa keskitetyistä julkishallinnon asiointipalveluista ja kaupungin sisäisistä palveluista.

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot