(Poistunut julkaisusta)

Erityisasiantuntija (juristi)
Liikenne- ja viestintäministeriö

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.1.2019

Liikenne- ja viestintäministeriössä on haettavana konserniohjausosaston ohjausyksikköön sijoitettu

erityisasiantuntijan (juristi)

määräaikainen virkasuhde ajalle 1.3.2019 – 31.8.2021. Kyseessä on sijaisuus.

Erityisasiantuntija työskentelee ministeriön konserniohjausosastolla ohjausyksikössä osaston ja yksikön vastuulle kuuluvien tehtävien oikeudellisena asiantuntijana. Ohjausyksikön toimiala on erittäin monipuolinen. Siihen kuuluu mm. ministeriön tulosjohtaminen, hallinnonalan tulosohjaus ja seuranta, säädösvalmisteluprosesseihin ja strategioiden valmisteluun osallistuminen sekä valtionyhtiöiden omistajaohjaus ja liiketoiminnan kehittämistä.

Etsimme kehittymis- ja oppimishaluista henkilöä täydentämään monipuolisten asiantuntijoidemme joukkoa. Erityisasiantuntijan on tarkoitus työskennellä erityisesti hankintoihin ja sopimuksiin liittyvien tehtävien parissa. Tehtäviin sisältyy lisäksi muita konserniohjausosaston toimialaan kuuluvia vaativia juridisia selvitys- ja hallinnollisia tehtäviä sekä kehittämistä.

Erityisasiantuntijan virkasuhteeseen ei ole säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia. Parhaat edellytykset tehtävän hoidolle antaa virkasuhteen tehtäväalaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Virkasuhteen tehtävät huomioiden erityisen hyvin soveltuvana ylempänä korkeakoulututkintona voidaan pitää oikeustieteellistä ylempää korkeakoulututkintoa.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää kokemusta virkasuhteen tehtäväalaan liittyvien asioiden hoitamisesta erityisesti hankintoihin ja hankintalain soveltamiseen liittyen. Tämän lisäksi hakijalta toivotaan monipuolista kokemusta oikeudellisista tehtävistä, kykyä ja halua uuden oppimiseen sekä vaihteleviin työtehtäviin.

Kokemus kilpailuoikeudesta, valtion virastojen ohjauksesta, valtiontuista sekä valtionhallinnon ja valtioneuvoston toiminnan tuntemus katsotaan hakijalle eduksi.

Tarjoamme mielenkiintoisen paikan osaavassa asiantuntijaorganisaatiossamme ja rennolla tekemisen meiningillä varustetut ja motivoituneet kollegat.

Ministeriön palkkausjärjestelmässä tehtävä on sijoitettu vaativuustasoon 12 (4 349,92 euroa/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoritukseen perustuvaa lisää, joka voi olla enintään 50 prosenttia tehtäväkohtaisesta palkasta.

Lisätietoja virkasuhteesta antaa hallitusneuvos Miikka Rainiala puh. 0295 342051, etunimi.sukunimi@lvm.fi.

Tehtävään ehdolla olevista hakijoista voidaan tehdä hakijan suostumuksella turvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Liikenne- ja viestintäministeriölle osoitetut hakemukset pyydetään toimittamaan käyttäen ensisijaisesti sähköistä hakulomaketta osoitteessa www.valtiolle.fi. ID-tunnus 31-282-2018 ohjaa suoraan ilmoitukseen. Hakemukset voi myös toimittaa liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon (kirjaamo@lvm.fi tai liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamo, PL 31, 00023 VALTIONEUVOSTO). Hakemuksen voi myös jättää liikenne- ja viestintäministeriölle osoitettuna Valtioneuvoston jakelukeskukseen, käyntiosoite Ritarikatu 2 b, Helsinki. Hakuaika päättyy 17.1.2019 klo 16.15.