(Poistunut julkaisusta)

Erityisasiantuntija, IT-yksikkö
Valtioneuvoston kanslia

Alkuperäinen julkaisupäivä 15.4.2019

Organisaation esittely 

Valtioneuvoston kanslia on ministeriö, joka vastaa pääministerin johdolla hallitusohjelman toimeenpanon valvonnasta ja avustaa pääministeriä valtioneuvoston johtamisessa. Valtioneuvoston kanslia vastaa Suomen EU-politiikan yhteensovittamisesta ja käsittelee EU:n kehittämistä. Valtioneuvoston kanslia turvaa kaikissa olosuhteissa pääministerin ja hallituksen toimintaedellytykset. Valtioneuvoston kanslian toimialaan kuuluu myös valtionyhtiöiden ja valtion osakkuusyhtiöiden yleinen omistajapolitiikka. Valtioneuvoston kanslian tehtävänä on myös ohjata, sovittaa yhteen ja kehittää valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisiä hallinto- ja palvelutehtäviä. 

Tehtävän kuvaus 

Valtioneuvoston kansliassa julistetaan haettavaksi erityisasiantuntijan virka 1.6.2019 lukien tai sopimuksen mukaan. 

Virka on viraston yhteinen ja sijoitettu valtioneuvoston hallintoyksikköön. Erityisasiantuntija työskentelee tietotoimialalla IT-yksikössä. 

Erityisasiantuntijan tehtävänä on kehittää ja ylläpitää valtioneuvoston ICT-palvelukokonaisuutta sekä osallistua uusien ICT-ratkaisujen suunnitteluun valtioneuvoston ja ministeriöiden tarpeisiin. Erityisvastuualueena konesali- ja kapasiteettipalvelut. Tehtäviin kuuluu lisäksi hankittavien ICT-palveluiden toimittajienhallintaan ja -ohjaamiseen liittyviä tehtäviä. 

Hakijalta odotamme 

Tehtävässä tarvitaan vahvaa kokonaisnäkemystä ICT-palveluiden johtamisesta, tuottamisesta sekä teknologiapalveluiden kehittämisestä. ICT-palveluiden hankintaan, sekä palveluprosessien kehittämiseen liittyvä osaaminen on eduksi. Toivomme myös osaamista korkeaa tietoturvaa ja varautumista vaativien ICT-palveluiden kehittämisestä ja suunnittelusta. 

Tehtävän menestyksellistä hoitamista tukee tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto sekä usean vuoden kokemus ICT-palvelutuotannon johto- ja kehittämistehtävistä. Tehtävässä tarvitaan hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, suomen kielen erinomaista ja ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa sekä hyvää englannin kielen taitoa. Valtioneuvoston tai valtionhallinnon toimintaympäristön, korkean tietoturvan ja varautumisen vaatimusten tuntemus voidaan katsoa hakijalle eduksi.

Tehtävän tiedot 

Tehtävän kesto: Vakinainen 

Tehtävä alkaa: 1.6.2019 tai sopimuksen mukaan. 

Palkkaukseen liittyvät tiedot 

Palkkaus määräytyy valtioneuvoston kanslian palkkausjärjestelmän vaativuustason 14 mukaisesti (3909,95euroa/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoritukseen perustuvaa palkanosaa (11-50 % vaativuustason palkasta). Tehtävässä voidaan käyttää enintään kuuden kuukauden koeaikaa.