(Poistunut julkaisusta)

Erityisasiantuntija (erityisryhmien asuminen)
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA)

Alkuperäinen julkaisupäivä 26.9.2019

ARA myöntää erityisryhmille tarkoitettujen vuokra-asuntojen rakentamiseksi korkotukilainaa ja avustusta kunnille ja yleishyödyllisille yhteisöille. Erityisryhmien investointiavustuksen piiriin kuuluvat esimerkiksi vammaiset henkilöt, muistisairaat ja ikääntyneet, asunnottomat sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujat. ARA tukee kohtuuhintaisten, laadukkaiden ja asukkaiden tarpeet huomioon ottavien asuntojen rakentamista.


ARAn erityisasiantuntija vastaa avustushakemusten arvioinnista. Hän arvioi ensisijaisesti erityisryhmien pitkäaikaista asumistarvetta kyseisessä kunnassa lähialueineen, toiseksi asumisratkaisun soveltuvuutta erityisryhmälle sekä kolmanneksi hanketta osana kunnan olemassa olevaa asuntokantaa. Erityisasiantuntija myös ohjaa ja arvioi hakemuksia kansainväliset ja kansalliset sopimukset ja linjaukset huomioiden. Erityisasiantuntija toimii laajasti verkostoissa ja vaikuttaa niissä erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi. Erityisasiantuntijan työssä korostuu kuntien ja alan muiden toimijoiden kanssa tehtävä yhteistyö sekä kehittämistyö uudenlaisten asumisratkaisujen aikaansaamiseksi. Tehtävään voi kuulua myös esittelijän tehtäviä.
 
Kyseessä on asiantuntijatehtävä, joka on viraston yhteinen. Tehtävä sijoittuu Rahoituksen palvelualueelle. Tehtävään voidaan asettaa 6 kuukauden koeaika.   

 
Säädetyt kelpoisuusvaatimukset
Tehtävään ei ole säädetty erityisiä kelpoisuusvaatimuksia.


Hakijalta odotamme
Parhaimmat edellytykset tehtävän menestykselliselle hoitamiselle antaa soveltuva ylempi korkeakoulutasoinen koulutus, esimerkiksi tehtävän sisältöön liittyviltä soveltuvilta sosiaali- ja yhteiskuntatieteellisiltä aloilta. Odotamme hakijalta erityisryhmien asumisolojen, kunnan asunto- ja sosiaalitoimen sekä sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän laaja-alaista tuntemusta. Odotamme myös ensiluokkaista suullista ja kirjallista viestintätaitoa sekä kokemusta esiintymisestä erilaisissa tilaisuuksissa. Tehtävien hoitamisessa tarvitaan erinomaista suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä vähintään tyydyttävää ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa.

 
Toivomme sinulta ratkaisukeskeistä työskentelyotetta, hyvää yhteistyötaitoa ja aktiivista vuorovaikutteista vaikuttamista toimintaympäristöön. Hahmotat laajoja asiakokonaisuuksia ja kommunikoit sujuvasti sekä suullisesti että kirjallisesti. Odotamme sinulta myös halua ja taitoa kehittää vastuualuettasi. Hakijalle on eduksi kokemus kehittämishankkeiden ohjaamisesta sekä valtionavustuslainsäädännön tuntemus.
 
Tehtävän tiedot
Tehtävän kesto: Vakinainen 
Työaika: Virastotyöaika 
Tehtävässä aloitus viimeistään 1.1.2020. 
Virka on viraston yhteinen.
 
Tehtävän hakemista koskevat tiedot
Hae viimeistään: 14.10.2019 12:00
ID: 35-105-2019

Palkkaukseen liittyvät tiedot
ARAssa on käytössä tehtävän vaativuudenarviointiin perustuva palkkausjärjestelmä. Tehtävän vaativuusluokka on 9-10 (tehtäväkohtainen palkanosa 3.570,05 - 4.060,28 €/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa n. 4 - 30 % tehtäväkohtaisesta palkasta. 
 
Edut
Tarjoamme sinulle monipuolisen asiantuntijatyön, jossa pääset valtakunnallisessa toiminnassa vaikuttamaan erityisryhmien asumisen kehittämiseen. ARAssa on käytössä liukuva työaika, tuettu työpaikkaruokailu, etätyömahdollisuus, lakisääteistä laajempi työterveyshuolto, työmatkatuki ja tuki virike- ja liikuntatoimintaan. 

Tehtävä
Ilmoitettujen työpaikkojen määrä: 1 
 
Lisätietoja tehtävästä
Heli Huuhka
apulaisjohtaja
029 525 0820

Saara Nyyssölä
erityisasiantuntija
029 525 0853
 
Toimipiste
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA)
Vesijärvenkatu 11 A

15140 Lahti


Muut tehtävään liittyvät tiedot
Tehtävä edellyttää matkustamista, toimialueena Suomi.
Hakijoiden nimet ovat julkisia.
Rekrytointiprosessissa voidaan käyttää soveltuvuusarviointia.
Haastattelut tehtävään ovat 21.10. ja 24.10.

Lisätietoja: Erityisryhmien avustukset https://www.ara.fi/fi-FI