(Poistunut julkaisusta)

Erityisasiantuntija, energia
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 11.1.2021

Espoon tavoitteena on olla Euroopan kestävin kaupunki nyt ja tulevaisuudessa. Työskentelemme yhdessä kumppaneiden ja asukkaiden kanssa Espoo-tarinan arvojen ja päämäärien toteuttamiseksi. Kehitämme ratkaisuja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden globaalina edelläkävijänä ja tavoittelemme hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä.

Etsimme kahta erityisasiantuntijaa kehittämään energiapositiivisia alueita ja kestäviä energiaratkaisuja, sähköisen liikenteen ratkaisuja sekä asukkaiden osallisuutta EU-rahoitteisessa SPARCS-hankkeessa. Vastaat osaltasi hankkeen onnistumisesta yhdessä hankkeen muiden työntekijöiden, yrityskumppaneiden ja kansainvälisen toteuttajaverkoston kanssa.

Erityisasiantuntija, energiapositiiviset alueet, energiatehokkuus ja puhtaat tuotantotavat
Toimit hankkeessa energia-asioiden erityisasiantuntijana ja vastaat erityisesti energiapositiivisiin alueisiin, energiatehokkuuteen ja puhtaisiin tuotantotapoihin liittyvien ratkaisujen kehittämisestä yhdessä sidosryhmien kanssa. Tehtävään sisältyy monipuolisesti kehittämistä, yhteistyön rakentamista ja selvitysten laatimista (ml. säädösten kehittymisen seuranta).

Erityisasiantuntija, uudet alueelliset energiaratkaisut
Toimit hankkeessa energia-asioiden erityisasiantuntijana ja vastaat erityisesti uusien kestävien alueellisten energiaratkaisujen kehittämisestä. Tehtävässä yhdistyy eri teemojen samanaikainen edistäminen: energiaratkaisut, sähköinen liikkuminen sekä kaupungin sisäisen yhteistyön kehittäminen.

Tehtävässä edellytetään:
Sinulla on hyvät tiimityötaidot, kyky toimia verkostoissa ja järjestelmällinen, itsenäinen työote. Hallitset laajoja asiakokonaisuuksia, sinulla on kyky sietää epävarmuutta ja halua jatkuvasti oppia uutta. Suomen lisäksi tarvitset sujuvan englannin kielen taidon.

Arvostamme:
Energia- tai rakennusalan korkeakoulutuksen lisäksi sinulla on aiempaa työkokemusta ja kiinnostusta energiatehokkuuden, uusien energiaratkaisujen tai kestävän aluekehittämisen tehtävistä monitoimijaympäristössä. Sinulla on valmiudet toimia ja työskennellä niin kotimaisissa kuin kansainvälisissä verkostoissa. Eduksi luemme kokemuksen EU-hankkeista ja/tai kunta-alalta.

Työskentelet kestävän kehityksen vastuualueella Espoon kaupungin konsernihallinnossa. Tarjoamme merkityksellistä työtä energian edelläkävijäratkaisujen parissa, vastuullisen ja monipuolisen tehtävänkuvan sekä mahdollisuuden oman osaamisen kehittämiseen osana kannustavaa ja innostunutta työyhteisöä.
Haastattelut ajoittuvat viikolle 6.

Työpaikan nimi: Strategiayksikkö

Työaika: 36 h 15 min / viikko

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimukset: Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto

Konsernihallinto johtaa, ohjaa ja valvoo Espoon koko kaupunkikonsernia sekä vastaa kaupungin tukipalveluista kaupunginjohtajan johdolla. Sen yksiköt ovat elinkeino ja kaupunkikehitys, hallinto ja kehittäminen, henkilöstö sekä rahoitus ja talous.

Konsernihallinto ohjaa Espoo-tarinan kaupunkitasoista valmistelua, toimeenpanoa sekä kehittämistä, edistää hyvää hallintoa, päätöksentekoa, yhtenäisiä toimintatapoja, kaupungin elinvoimaisuutta ja kestävää kehitystä sekä asukkaiden ja asiakkaidensa hyvinvointia. Konsernihallinto vastaa keskitetyistä julkishallinnon asiointipalveluista ja kaupungin sisäisistä palveluista.