(Poistunut julkaisusta)

Erityisammattimies
Forssan seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 11.1.2021

Erityisammattimiehen tehtävä sisältää haudankaivuuta, hautausmaan hoitoa ja vihertöitä sekä koneiden käyttöä ja huoltoa. Lisäksi työtehtäviin kuuluu vahtimestarityöskentelyä hautauksiin liittyen, asiakaspalvelua ja kiinteistöhoidon tehtäviä. Vahtimestarin tehtävissä siunaustilaisuuksia voi olla satunnaisesti myös lauantaisin. Työ sisältää sekä käsin että koneella (traktorit) tehtävää työskentelyä. Työ edellyttää hyvää fyysistä kuntoa ja työkoneiden huoltojen hallintaa.

Pätevyysvaatimuksena on vähintään tehtävään soveltuva ammatillinen perustutkinto (esim. kone- tai asentajatutkinto) ja suomen kielen taito. Työtehtävät edellyttävät oman auton käyttöä. Valittavan tulee olla evankelisluterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen. Valittavan tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Arvostamme käytännön työn osaamista sekä asiakaspalvelu- ja ihmissuhdetaitoja. Huolellisuus, täsmällisyys ja aloitteellisuus edesauttavat onnistunutta tehtävien hoitoa. Kiinnostus uuden oppimiseen on olennaista, kaikkiin tehtäviin perehdytetään. Alan tuntemus on eduksi.

Palkkaus määräytyy KirVesTes:n vaativuusryhmän 402 mukaan. Viikottainen työaika on 38 h 15 min. Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika.