Erikoistuva lääkäri sekä sijaisuudet, kotihoito, geriatrinen keskus, Keusoten kuntoutussairaala sekä

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä