Erikoistuva lääkäri Lastenkirurgia

HUS Helsingin yliopistollinen sairaala