Erikoistuva lääkäri Kirurgia

HUS Helsingin yliopistollinen sairaala