(Poistunut julkaisusta)

Erikoistuva lääkäri (3 jobb)
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 22.9.2020

Beskrivning av jobbet

Helsingin sairaala koostuu yli 600 sairaansijasta kolmessa eri sairaalassa- Laakson, Malmin ja Suursuon sairaaloissa. Malmilla toimii viisi akuuttigeriatrista osastoa, yhteensä 124 sairaansijaa. Toimimme uuden päivystyssairaalaan kanssa samalla kampuksella hyödyntäen päivystyssairaalan palveluita 24/7. Lähes kaikki potilaamme tulevat HUS:n päivystysyksiköstä tai HUS:n Malmin osastoilta.

Helsingin sairaalan osastot vastaavat profiililtaan terveyskeskuksen vuodeosastoja; potilaamme ovat monisairaita, pääosin ikääntyneitä. Heillä on usein monenlaista sisätautista ongelmaa, mutta sen lisäksi otamme kantaa neurologisiin, psykiatrisiin, ortopedisiin ym. pulmiin, tarvittaessa näiden alojen erikoislääkäreitä konsultoiden. Osastot antavat hyvän läpileikkauksen tavallisimpiin sairaalahoitoa vaativiin ongelmiin, meidän vahvuutenamme on lisäksi hyvä Helsingin palveluverkoston tuntemus potilaan jatkohoidon suunnittelussa sekä moniammatillisen tiimin osaamisen hyödyntäminen.
Hoitojaksot ovat pääsääntöisesti yhdestä kolmeen viikkoa ja valtaosa potilaista kotiutuu aiempaan asumispaikkaansa. Yhteistyö päivystysyksikön ja kotihoidon kanssa on tärkeää ja saumatonta. Potilas ja hänen omaisensa ovat keskiössä.

Koulutamme sekä lääketieteen kandidaatteja että erikoislääkärikoulutuksessa olevia.
Erikoistuvana lääkärinä toimit osastolla moniammatillisessa tiimissä toisen erikoistuvan kanssa erikoislääkärin ohjauksessa.

Kiinnostaako tällainen työ Malmilla, hyvien kulkuyhteyksien päässä?

Kelpoisuusehdot: Suomessa laillistettu lääkäri.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Luemme eduksi: Ruotsin kielen taidon.

Avtalsbransch

LS Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus

Upplysningar om jobbet ges av

Ylilääkäri, Annamaija Sutela, p. 050 402 2916

Mer info

https://www.hel.fi/toihinsoteen/fi/laakariksi-helsinkiin/