(Poistunut julkaisusta)

Erikoistutkija
Suomen ympäristökeskus (SYKE)

Alkuperäinen julkaisupäivä 9.7.2019

Suomen ympäristökeskus (SYKE) on ympäristöalan osaavien ammattilaisten innostava työyhteisö. Teemme monitieteistä tutkimusta kestävän yhteiskunnan rakentamiseksi sekä tarjoamme asiantuntijapalveluja ja ratkaisuja ympäristöongelmiin. SYKEn toiminnan rahoituksesta yli 50 % on muuta kuin suoraa valtion budjettirahoitusta.

Haemme SYKEn vesikeskukseen pysyvään työsuhteeseen maatalouden kestävään vesienhallintaan ja vesistökuormituksen vähentämiseen liittyviin asiantuntija- ja tutkimustehtäviin

ERIKOISTUTKIJAA

(35-69-2019)

SYKE tuottaa tietoja ja ratkaisuja, jotka nopeuttavat murrosta ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja kestävän kiertotalouden vahvistamiseksi ja varmistavat uudenlaisin keinoin, että meri ja vesistöt voivat hyvin ja vesivaroja käytetään kestävästi.  Tässä tärkeässä roolissa on maatalouden vesitalouden sekä kiintoaine- ja ravinnekuormituksen hallinta, ilmastonmuutokseen sopeutuminen sekä peltojen hiilen sidonta sekä näihin liittyvät systeemiset tarkastelut.

Erikoistutkijan tehtävänä on vastata aihepiirin tutkimushankkeiden suunnittelusta, rahoituksen hakemisesta, toteutuksesta ja johtamisesta sekä asiantuntijapalveluista ministeriöille ja yhteiskehittämisestä sidosryhmien kanssa.  Erikoistutkija vastaa tieteellisten julkaisuiden ja asiantuntijaselvitysten tuottamisesta sekä osallistuu aktiivisesti alan kansalliseen ja kansainväliseen tutkimusyhteistyöhön ja –verkostoihin sekä tutkimustuloksista tiedottamiseen.

Tehtävä on sijoitettu SYKEn vesikeskukseen Helsingin Viikin toimipaikkaan.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää tohtorin tutkintoa soveltuvalta tieteenalalta, kuten luonnontieteistä tai vesitaloudesta sekä erinomaista suomen ja englannin sekä tyydyttävää ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Hakijoiden arvioinnissa otetaan huomioon seuraavia tekijöitä:

  • Kokemus tutkimushankkeiden johtamisesta
  • Kokemus luonnonmukaisen vesirakentamisen menetelmistä
  • Kokemus hydraulisten ja ravinnehuuhtoumamallien soveltamisesta
  • Kokemus tilastollisten menetelmien soveltamisesta
  • Näyttö tutkimusrahoituksen hankinnasta
  • Opiskelu- tai tutkimusvierailut tai työskentely ulkomailla
  • Tieteelliset julkaisut
  • Kotimaiset ja kansainväliset verkostot
  • Yhteistyökyky ja vuorovaikutustaidot
  • Muu kielitaito

Palkkaus määräytyy SYKEn palkkausjärjestelmän mukaisesti tehtävän vaativuuden, henkilökohtaisen suoriutuvuuden ja kokemuksen perusteella (4322-4985  euroa/kk)

Tehtävässä on 6 kuukauden koeaika.

Haastattelut on suunniteltu pidettäviksi viikoilla 35-37.

Hakemukset tulee toimittaa valtion työnhakusivustoille osoitteeseen www.valtiolle.fi viimeistään 14.8.2019 kello 16.15. Työavain 35-69-2019 ohjaa suoraan ilmoitukseen. Tarvittaessa paperisen hakemuksen voi lähettää myös osoitteeseen Suomen ympäristökeskus, Kirjaamo, Latokartanonkaari 11, 00790 Helsinki.

Hakijoita pyydetään liittämään tutkimuseettisen neuvottelukunnan ansioluettelomallin mukainen CV, joka löytyy osoitteesta http://www.tenk.fi/fi/tutkijan-ansioluettelomalli sekä vapaamuotoinen kuvaus oman aikaisemman tutkimuksen kytköksistä luonnonmukaiseen vesirakentamiseen ja maatalouden kuormituksen hallintaan (max 500 sanaa).

Lisätietoja antavat

Anna-Stiina Heiskanen
Johtaja
puh. 0295 251 162

Mika Marttunen
Ryhmäpäällikkö
puh. 0295 251 411