(Poistunut julkaisusta)

Erikoissuunnittelija
Geologian tutkimuskeskus (GTK)

Alkuperäinen julkaisupäivä 25.10.2019

Geologian tutkimuskeskus hakee erikoissuunnittelijaa talouden suunnittelu- ja seurantatehtäviin sekä näiden kehittämiseen Strategia ja digitaalisuus -vastuualueelle Espooseen, Kuopioon, Kokkolaan tai Rovaniemelle.

Tehtäväsi on laitostason talouden suunnittelu- ja seurantatehtävät sekä mittaamisen ja raportoinnin kehittäminen tukemaan laitoksen tiedolla johtamisen prosessia ja sen digitalisointia. Tehtävään sisältyy määräaikaisraportointia johdolle ja tulosyksiköille, tilinpäätökseen, vuosisuunnitteluun, budjetointiin ja resurssijakoon liittyviä tehtäviä sekä tiedon tuottaminen erilaisiin tilastoihin ja muihin toimeksiantoihin liittyen. Toimit talouspäällikön alaisuudessa osana taloushallinnon ryhmää.

Edellytämme tehtävään soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja kokemusta organisaation taloussuunnittelusta ja seurannasta sekä sen kehittämisestä. Tehtävässä onnistuminen edellyttää oma-aloitteisuutta, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, aktiivista kehittämisotetta, suullista ja kirjallista englanninkielen taitoa sekä hyviä tiedonkäsittelyn ja -hankinnan taitoja.

Eduksi katsomme valtion talousarviosäännösten ja taloushallinnon sekä SAP BI-raportoinnin tuntemuksen.

Tarjoamme mielenkiintoisia työtehtäviä kansainvälisessä tutkimusympäristössä. Henkilöstömme hyvinvoinnista huolehdimme laaja-alaisen työhyvinvointia tukevan toiminnan ja kattavan työterveyshuollon avulla.

Tehtävän palkkaus määräytyy vaativuusluokan 9 sekä tehtävään valittavan henkilön osaamisen mukaan. Palvelussuhteen alkuvaiheessa kokonaispalkka on noin 3 880–4 140 €/kk.

Tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Lisätietoja tehtävästä antavat talouspäällikkö Terhi Sääskilahti, puh. 029 5032382, terhi.saaskilahti@gtk.fi ja HRD-päällikkö Riikka Mäki puh. 029 5032150, riikka.maki@gtk.fi.

Odotamme hakemustasi ansioluetteloineen Valtiolle.fi-palvelun kautta, työavain 32-708-2019, 11.11.2019 klo 16.15 mennessä.