(Poistunut julkaisusta)

Erikoissuunnittelija / Suomen Erillisverkot, Espoo/ Jyväskylä / Turku / Oulu
MPS

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.2.2021

Suomen Erillisverkot -konserni hakee 

Erikoissuunnittelijaa

Haemme erikoissuunnittelijaa uuden, parhaillaan rakennettavan 4G/5G-teknologioihin perustuvan Virve 2.0 -viranomaisverkon operointiin, suunnitteluun ja kehittämiseen. 

Erillisverkot toimii tulevaisuuden Virvessä palveluoperaattorina ja tuottaa kriittiset laajakaistaiset Virve 2.0 -palvelut. Elisa toteuttaa 4G- ja 5G-radioverkkopalvelun sekä maantieteellisen peittoalueen laajentamisen nykyistä Virveä vastaavaksi. Ericsson toimittaa Erillisverkoille keskeisimmät tietojärjestelmät, joiden avulla Erillisverkot hallitsee verkon ja keskeisten tietojärjestelmien kokonaisuutta sekä varmistaa tietoturvallisuuden ja varautumiskyvyn. Erikoissuunnittelijana tuot tärkeää kokemusta ja näkemystä viranomaisverkon suunnittelu- ja kehitystyöhön. Vahvan puhepuolen osaamisen ja operaattoritaustan omaavana tuet toiminnallasi viranomaisverkon tuotannon operatiivista toimintaa.

Toimit läheisessä yhteistyössä Erillisverkkojen teknisten asiantuntijoiden lisäksi operaattorien ja laitetoimittajien sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Ymmärrät hyvin kaupallisten toimijoiden toimintatapoja ja pystyt sovittamaan niitä viranomaistoiminnan erityistarpeisiin.

Odotamme sinulta osaamista seuraavilta mobiilikommunikaation osa-alueilta:

  • Vahva osaaminen mobiiliverkkojen (4G, 5G) operoinnista
  • Puhe- ja viestintäratkaisujen (IMS, VoLTE, VoWiFi) syvällinen osaaminen
  • Mobiilipaketticoren (EPC, 5GC), IP-verkkoteknologioiden ja palvelualustojen osaaminen

Lisäksi eduksi katsotaan

  • Käytännön kokemus matkapuhelinverkon muista puhe- ja viestintäratkaisuista
  • Olennaisten teknologiastandardien tarkemman tason ymmärrys
  • Verkkoteknologian kehitykseen tulevaisuuden suunnitteluun liittyvä osaaminen
  • Mobiiliverkon tietoturvallisuuden ja tiedon suojauksen ymmärrys
  • Virtualisoitujen verkkoratkaisujen kokonaisuuden hallitseminen

Toimenkuvaan vaikuttaa valittavan henkilön oma osaaminen. Erillisverkot tukee tarvittaessa valittavan henkilön osaamisen kehittämistä tehtävän menestyksekkään hoitamisen varmistamiseksi. Kerro hakemuksessasi myös muusta osaamisestasi, jonka katsot tehtävän kannalta eduksi.

Edellytämme sinulta soveltuvaa koulutusta sekä työkokemusta. Olet oma-aloitteinen, organisointikykyinen, tarkka ja johdonmukainen tiimipelaaja. Saat suoritettua tehtäväsi loppuun ja olet valmis kehittämään osaamistasi sekä tarttumaan myös uusiin haasteisiin. Hallitset hyvin asiakokonaisuuksia ja pystyt myös dokumentoimaan ne mallikkaasti. Kiinnität erityistä huomiota sekä toiminnalliseen että palveluiden tietoturvaan.

Tarjoamme sinulle monipuolisia ja haastavia työtehtäviä, asiantuntevan työyhteisön, nykyaikaiset työkalut ja viihtyisän työympäristön vakavaraisessa ja kehittyvässä yhtiössä. Toimimme usealla paikkakunnalla Suomessa ja tehtäväsi ovat valtakunnallisia, joten työtehtävät edellyttävät matkustusvalmiutta kotimaassa. Toimipaikkasi voi olla jokin Suomen Erillisverkot -konsernin toimipiste Suomen suurimpien kaupunkien alueilla. Tehtävä sijoittuu Erillisverkot-konsernin tytäryhtiö Suomen Turvallisuusverkko Oy:öön.

Tehtävään valittavasta henkilöstä tehdään henkilö turvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Lähetäthän hakemuksesi ja ansioluettelosi palkkatoiveineen viimeistään 28.2.2021 mennessä.

Lisätietoja tehtävästä antaa Harri Hildèn 040 5779566 to 11.2., 18.2. ja 25.2.2021 klo 13 -15.30. Voit myös lähettää tiedustelusi osoitteella rekry@erillisverkot.fi ”Erikoissuunnittelija Core”.

-----

Suomen Erillisverkot -konsernin tehtävänä on turvata yhteiskunnan kriittistä johtamista ja tietoyhteiskunnan palveluja kaikissa olosuhteissa. Erillisverkot tarjoaa yhteiskunnan turvallisuutta ja toimivuutta tukeville organisaatioille palveluja kriittiseen viestintään, tilannejohtamiseen ja kriittisen infrastruktuurin suojaamiseen. Suomen Erillisverkot on valtion kokonaan omistama yhtiö. Yhtiön omistajaohjauksesta vastaa valtioneuvoston kanslia. 

Suurimpia asiakkaitamme ovat Puolustusvoimat, Poliisi, pelastustoimi, sosiaali- ja terveyssektori, Hätäkeskuslaitos, Rajavartiolaitos, ministeriöt ja muut valtion ja kuntien toimijat sekä huoltovarmuuskriittiset yritykset.

www.erillisverkot.fi

@erillisverkot