(Poistunut julkaisusta)

Erikoislaboratoriomestari (verianalytiikka)
Jyväskylän yliopisto

Alkuperäinen julkaisupäivä 11.3.2020

Jyväskylän yliopiston 2500 asiantuntijan ja 14 500 opiskelijan ihmisläheisestä yhteisöstä jokaisen on helppo löytää paikkansa. Tavoitteenamme on hyvinvoiva ja osaava ihminen. Meille on tärkeää, että yhteisömme jäsenet voivat hyvin ja heillä on mahdollisuudet kasvaa ja kehittyä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta. Kaunis puistokampuksemme sijaitsee Jyväskylän keskustassa. Yliopisto on Keski-Suomen kolmanneksi suurin työnantaja.Liikuntatieteellisessä tiedekunnassa on haettavana


erikoislaboratoriomestarin (verianalytiikka) tehtävä, 1.5.2020 alkaen toistaiseksi.


Liikuntatieteiden koulutus ja tutkimus on keskitetty maassamme Jyväskylän yliopiston liikuntatieteelliseen tiedekuntaan. Tiedekunnassa on liikuntatieteiden ja terveystieteiden koulutusalat. Liikuntaa ja terveyttä, niiden välisiä yhteyksiä sekä liikunnan ja terveyden edistämistä tarkastellaan monitieteisesti, päämääränä terveyden, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin lisääminen elämänkulun eri vaiheissa. Tiedekunnan valtakunnallisiin tehtäviin kuuluu keskeisesti liikunnan- ja terveystiedon sekä terveystieteiden opettajankoulutus.


Liikuntatieteellinen tiedekunta on keskeinen toimija Jyväskylän yliopiston määrittelemällä vahvuusalueella liikunta, terveys ja hyvinvointi.


Erikoislaboratoriomestarin tehtävä sijoittuu liikuntatieteellisen tiedekunnan 10-henkiseen laboratoriotiimiin erityisesti bioanalytiikan osa-alueelle. Erikoislaboratoriomestari tuottaa analyysejä ja kehittää analyysimenetelmiä liikuntatieteellisen tiedekunnan tutkimusryhmien tarpeisiin. Erikoislaboratoriomestarin tehtävässä painottuvat ensisijaisesti verinäytteiden ottaminen ja käsittely sekä veri-, kudos- ja soluviljelynäytteiden analytiikka ja analytiikan laadunarviointi. Lisäksi tehtävään sisältyy laboratorion välinehuoltoon ja yleiseen ylläpitoon kuuluvia tehtäviä yhteistyössä muun laboratoriohenkilökunnan kanssa. Erikoislaboratoriomestarin työtehtäviin kuuluu myös laboratoriossa työskentelevien tutkijoiden ja opiskelijoiden (kandidaatti-, maisteri- ja tohtoriopiskelijat) avustamista, neuvontaa ja ohjausta.


Odotamme sinulta:
-  bioanalyytikon (AMK tai YAMK) tai vastaavaa koulutusta
-  kliinisen kemian, hematologian ja immunologian menetelmien tuntemusta, sekä kokemusta ja näyttöä näiden menetelmien käytännön hallinnasta
-  valmiutta ja kyvykkyyttä menetelmien kehittämiseen ja soveltamiseen liikuntatieteelliseen tutkimukseen
-  kykyä sekä itsenäiseen työskentelyyn että tiimityöhön
-  analyyttistä ja kriittistä otetta oman työn arviointiin ja kehittämiseen


Eduksi katsomme:
- automaattisen analyysilaitteiston teknisen asiantuntemuksen
- tietojenkäsittelytaidot
- sujuvan englannin kielen taidon
- biokemian, solu- ja molekyylibiologian ja genetiikan analyysimenetelmien tuntemuksen
- kokemuksen erilaisiin kliinisiin kuormituskokeisiin liittyvissä tehtävissä.


Pääset osaksi innostavaa ja lämminhenkistä työyhteisöä, jossa tukenasi on laaja asiantuntijoiden verkosto. Monipuolinen henkilöstökoulutuksemme tarjoaa sinulle mahdollisuuden jatkuvaan oman osaamisen kehittämiseen. Huolehdimme hyvinvoinnistasi tarjoamalla sinulle hyvän työterveyspalvelun ja huippuluokan liikuntapalvelut ja -edut. Voit käyttää työajastasi kaksi tuntia viikossa liikunnan harrastamiseen. Liukuva työaika tukee työn ja vapaa-ajan välistä tasapainoa.


Tehtävä asettuu yliopistojen palkkausjärjestelmän muun henkilöstön tehtävien vaativuustasolle MV06. Palkkasi on noin 2200 – 2500 euroa kuukaudessa riippuen osaamisestasi ja aiemmasta kokemuksestasi.


Tehtävää täytettäessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa.


Lisätietoja:   yliopistotutkija, laboratorion esimies Maarit Lehti, maarit.t.lehti@jyu.fi, puh. +358 406260825


Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää:
1) Ansioluettelo (cv)
2) Motivaatiokirje
3) Muu liite, jolla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään.Hakemus liitteineen tulee jättää viimeistään 29.3.2020 sähköisellä hakulomakkeella.