(Poistunut julkaisusta)

Erikoislaboratoriomestari (sähkö- ja laitetekniikka)
Jyväskylän yliopisto

Alkuperäinen julkaisupäivä 18.6.2018
Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto - ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta - sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi.

Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa on haettavana

erikoislaboratoriomestarin (sähkö- ja laitetekniikka) tehtävä, 1.9.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan, toistaiseksi.

Kemian laitoksen vahvuusalueita ovat rakenne- ja synteesikemia, laskennallinen kemia ja spektroskopia, uusiutuvat luonnonvarat ja elinympäristön kemia sekä kemian opettajien koulutus. Näiden lisäksi kemian laitos on vahva toimija Jyväskylän yliopiston nanotiedekeskuksessa ja sen poikkitieteellisissä tutkimushankkeissa. Kemian laitoksen monipuolinen laitekanta mahdollistaa korkeatasoisen, kansainvälisen tutkimusyhteistyön sekä monipuolisen opetuksen.

Bio- ja ympäristötieteiden laitoksen tutkimuksen vahvuusalat ovat evoluutiobiologia, luonnonvarojen ja ympäristön tutkimus sekä biologinen nanotiede. Laitoksella on käytettävissä monipuolinen kenttätutkimuslaitteisto, monipuoliset molekyyligenetiikan ja -biologian laitteistot sekä soluviljelylaboratoriot liitettyinä edistyneisiin kuvantamistyökaluihin ja spektroskopian välineistöön. Laitoksella on myös laaja valikoima kemiallisen analytiikan laitteita.

Erikoislaboratoriomestarin tehtävissä painottuvat kemian laitoksen sekä bio- ja ympäristötieteiden laitoksen mittalaitteiden huolto, korjaaminen ja rakentaminen. Laitekanta käsittää erilaisia laboratorio- ja analyysilaitteita sekä itse rakennettuja ja rakennettavia tutkimuslaitteita. Huolto käsittää laajasti erilaisten laitteiden toiminnan kannalta tarpeellisten ylläpitotoimien sekä takuuajan jälkeisten toimenpiteiden toteuttamista, varaosien tilaamista ja vaihtamista sekä yhteydenpitoa laitetoimittajiin.

Tehtävässä edellytetään elektroniikka-asentajan koulutusta tai vastaavaa sähkö- tai automaatioalan tutkintoa ja/tai muuten hankittua pätevyyttä. Kokemus mittalaiteympäristöistä katsotaan eduksi. Lisäksi edellytetään kykyä itsenäiseen ja omatoimiseen työskentelyyn. Tehtävään valitulta edellytetään hyvää suomen kielen taitoa. Englannin kielen hyvä osaaminen lasketaan eduksi.

Erikoislaboratoriomestarin tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän muun henkilöstön tehtävien vaativuustason 5 - 6 (1 953,50 €/kk - 2 063,59 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävää täytettäessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja antavat:

Prof. Mika Pettersson, puh. 050 310 9969, s-posti: mika.j.pettersson@jyu.fi,

Laboratorioinsinööri Jukka Pekka Isoaho, puh. 040 805 3689, s-posti: jukka.p.isoaho@jyu.fi

Laboratorioinsinööri Hannu Pakkanen, puh. 040 805 3704, s-posti: hannu.k.pakkanen@jyu.fi

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää:
1) Ansioluettelo (cv)
2) Kopiot tutkinto- ja pätevyystodistuksista
3) Kopiot työtodistuksista
4) Muu liite, jolla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään.

Hakemus tulee jättää viimeistään 5.8.2018 sähköisellä hakulomakkeella.