Erikoislääkäri Jorvin kampukselle
Espoon kaupunki

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 13.11.2020

Tule työskentelemään moniammatilliseen, ammattitaitoiseen ja kokeneeseen tiimimme ja kehittämään ikääntyneiden hoitoa ja kuntoutusta Jorvin kampukselle. Tehtävä on määräaikainen 1.12.2020- 31.12.2021 ajalle.

HUS ja Espoon kaupunki järjestävät yhdessä kehittämisprojektin, jonka avulla turvataan ikääntyneille oikea-aikainen ja turvallinen kotiutuminen päivystyspoliklinikalta ja erikoissairaanhoidon osastoilta. Projekti kestää vuoden 2020 joulukuusta vuoden 2022 helmikuuhun ja projektin tuloksia arvioidaan jatkuvasti. Tiimin jäsenenä olet mukana kehittämässä ja toteuttamassa toimintamallia, jossa potilaan geriatriset tarpeet tulevat huomioiduksi osana päivystyspoliklinikan toimintaa ja hoitoa erikoissairaanhoidon osastoilla.

Tiimiin kuuluvat lisäksesi Espoon sairaalan kotiutustiimin sairaanhoitajat, fysioterapeutti sekä palveluohjaaja. Geriatrin tehtäviin kuuluu potilaiden geriatrinen lääketieteellinen arviointi ja hoidon ja kuntoutuksen suunnittelu yhdessä potilaan ja tiimin kanssa. Virassa tehdään tiivistä yhteistyötä päivystyksen ja erikoissairaanhoidon osastojen kollegoiden kanssa.

Hallinnollisesti työskentelet Espoon sairaalan polikliinisissä ja kotiin vietävissä palveluissa. Työpisteesi on Jorvin kampuksella. Työ sisältää potilaiden tapaamista sairaalassa sekä tarvittaessa kotikäyntejä. Työtä tehdään virka-aikana eikä se sisällä päivystysluonteista työtä.

Tervetuloa kehittämismyönteiseen tiimimme, jossa on hyvä ja avoin työilmapiiri.

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

LS Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus

Kelpoisuusvaatimukset: Geriatrian erikoislääkäri.

Tehtävässä edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja.

Arvostamme hyviä yhteistyötaitoja ja molempien kotimaisten kielten hyviä taitoja.

Tervetuloa ikääntyneiden hoidon ja kuntoutuksen edelläkävijöiden joukkoon!

Espoon uusi sairaala on avattu Jorvin kampuksella. Uusien tilojen myötä uudistamme toimintamallejamme. Meillä potilas on pääosassa; hoitoon ja kuntoutukseen pääsee nopeasti, potilaan aktiivista aikaa lisätään tavoitteiden mukaisesti, ja kuntoutus jatkuu kotiutumisen jälkeen mm. etäyhteyksiä hyödyntäen. Yhden hengen potilashuoneet, viihtyisät yhteistilat, uusi teknologia ja ekologiset ratkaisut tuovat sairaalaympäristön nykyaikaan.

Tule mukaan kehittämään toimintaamme ja kehittymään osaajana! Työyhteisöissämme noudatetaan seuraavia pelisääntöjä: www.espoo.fi/pelisaannot

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot