(Poistunut julkaisusta)

Erikoisasiantuntija/tutkija
Geologian tutkimuskeskus (GTK)

Alkuperäinen julkaisupäivä 22.11.2019

Erikoisasiantuntija/tutkija

Geologian tutkimuskeskus (GTK) on Euroopan johtavia geotieteellisen tutkimuksen keskuksia ja kansainvälisesti arvostettu yhteistyökumppani. Etsimme erikoisasiantuntijaa/tutkijaa Energia ja rakentamisen ratkaisut -tulosyksikköön Espoon, Kuopion tai Kokkolan toimipisteeseen vakituiseen työsuhteeseen.  

Tehtävänäsi on toimia geologisten kysymysten asiantuntijana kalliorakentamista palvelevan tutkimuksen parissa. Tehtävät liittyvät mm. ydinenergiasektorin laitospaikkojen geologisen soveltuvuuden arviointiin, geoenergiakohteiden kallioperätutkimuksiin sekä yhdyskuntarakentamisen projekteihin kotimaassa ja ulkomailla. Ammatillisen osaamisen painopiste on kalliomekaniikassa ja rakennegeologiassa ja näiden hyödyntämisessä kallioperän käyttäytymisen, soveltuvuuden ja riskienhallintatarpeiden arvioinnissa. Roolisi on ohjata ja osallistua tehtäviin tutkimuksiin ja raportointeihin tai arvioida vientiprojekteissa projektisuunnitelmia ja projektien tuloksia oman erikoisosaamisesi osalta.

Tieteellisen tutkimuksen kautta sinun odotetaan edistävän alan tutkimusta ja menetelmäkehitystä GTK:ssa sekä hakevan ulkopuolista tutkimus- ja projektirahoitusta.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja kokemusta kalliomekaniikasta ja rakennegeologiasta tai muusta kallioperän rakennettavuuteen keskeisesti liittyvästä tutkimuskentästä. Lisäksi tehtävässä tarvitaan hyvää projektinjohtotaitoja, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja ja organisointikykyä. Eduksi katsomme kokemuksen 3D–mallinnus- ja/tai GIS-työskentelystä, kalliomekaanisesta mallinnuksesta, hydrogeologiasta tai seismisten riskien arvioinnista sekä kokemuksen kehittämisprojekteista.

Odotamme valmiutta valmistella, johtaa ja työskennellä sekä kotimaisissa että ulkomaisissa projekteissa. Monitieteellisten tehtävien hoitaminen vaatii yhteistyökykyä muiden tutkijoiden ja keskeisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Lisäksi tehtävässä tarvitaan hyvää kirjallista ja suullista englanninkielen taitoa.

Tarjoamme monipuolisia ja mielenkiintoisia tehtäviä kansainvälisessä asiantuntijaympäristössä sekä hyvät mahdollisuudet oman osaamisen kehittämiseen. Lisäksi tarjoamme hyvät etätyömahdollisuudet ja joustavan työajan.  Henkilöstömme hyvinvoinnista huolehdimme laaja-alaisen työhyvinvointia tukevan toiminnan ja kattavan työterveyshuollon avulla.

Tehtävän palkkaus määräytyy vaativuusluokan 9-10 sekä tehtävään valittavan henkilön osaamisen mukaan. Palvelussuhteen alkuvaiheessa kokonaispalkka on noin 3 880- 4 670€/kk.

 

 

Tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteesta www.supo.fi.

Lisätietoja tehtävästä antaa yksikön päällikkö Hannu Lahtinen, hannu.lahtinen@gtk.fi, puh 029 503 5260.

Odotamme hakemustasi ansioluetteloineen Valtiolle.fi-palvelun kautta, työavain 32-797-2019, 17.12.2019 klo 16.15 mennessä.