(Poistunut julkaisusta)

Erikoisasiantuntija
Geologian tutkimuskeskus (GTK)

Alkuperäinen julkaisupäivä 31.1.2019

Haetaan erikoisasiantuntijaa vakituiseen työsuhteeseen Kalliorakentaminen ja sijoituspaikat -tulosyksikköön Espooseen tai Kokkolaan.

Geologian tutkimuskeskus (GTK) on Euroopan johtavia geotieteellisen tutkimuksen keskuksia ja kansainvälisesti arvostettu yhteistyökumppani.

Tehtävänäsi on toimia geologisten kysymysten erikoisasiantuntijana ydinenergiateollisuutta ja kalliorakentamista palvelevan tutkimuksen parissa. Tehtävät liittyvät mm. ydinvoimalaitospaikkojen geologisen soveltuvuuden arviointiin ja käytetyn ydinpolttoaineen sijoitusprojekteihin kotimaassa ja ulkomailla. Ammatillisen osaamisen painopiste on kallioperägeologiassa ja sen käyttämisessä kallioperän laadun ja soveltuvuuden arviointiin erityyppisillä kallioperäalueilla, eri loppusijoituskonsepteille sekä projektijohtamisessa. Roolisi on ohjata ja osallistua tehtäviin tutkimuksiin ja raportointeihin tai arvioida vientiprojekteissa projektisuunnitelmia ja projektien tuloksia.

Oman tieteellisen tutkimuksen kautta erikoisasiantuntijan odotetaan edistävän alan tutkimusta ja menetelmäkehitystä sekä hakevan ulkopuolista tutkimus- ja projektirahoitusta.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja kokemusta rakennegeologiasta tai muusta sijoituspaikkatutkimuksiin keskeisesti liittyvästä tutkimuskentästä. Lisäksi tehtävässä tarvitaan hyvää projektinjohtotaitoja, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, organisointikykyä. Eduksi katsotaan kokemuksen 3D–mallinnus- ja/tai GIS-työskentelystä, monipuolisen perehtymisen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituskonsepteihin sekä IAEA:n ja STUK:n ohjeistuksen hyvän tuntemuksen. Kansainvälinen yhteistyö ja projektien koordinointi ovat tärkeällä sijalla tulevissa tehtävissä, joten käytännön kokemus ulkomaanprojekteissa katsotaan eduksi.

Odotamme valmiutta valmistella, johtaa ja työskennellä sekä kotimaisissa että ulkomaisissa projekteissa, joten tarvittaessa tulee varautua työskentelemään lyhyitä jaksoja muilla paikkakunnilla tai ulkomailla. Monitieteellisten tehtävien hoitaminen vaatii yhteistyökykyä muiden tutkijoiden ja keskeisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Lisäksi tehtävässä tarvitaan hyvää kirjallista ja suullista englanninkielen taitoa.

Tehtävän palkkaus määräytyy vaativuusluokan 10 sekä tehtävään valittavan henkilön osaamisen mukaan. Palvelussuhteen alkuvaiheessa kokonaispalkka on noin 4 310–4 590 €/kk.

Tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteesta www.supo.fi.

Lisätietoja tehtävästä antaa yksikön päällikkö Hannu Lahtinen, hannu.lahtinen@gtk.fi, puh. 029 503 5260.

Hakemus, jossa on liitteenä ansioluettelo ja motivaatiokirje pyydetään lähettämään Valtiolle.fi -palvelun kautta, työavain 32-52-2019, 15.02.2019 klo 16.15 mennessä.