(Poistunut julkaisusta)

Ensihoitaja, hoitotaso, 2 tehtävää
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 13.2.2019

Ensihoitaja, hoitotaso, 2 tehtävää

Työavain 1-26-19
Vakinainen työsuhde
Hakuaika päättyy 15.03.2019 kello 15:45
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos , Palomiehentie 1 02750 Espoo
Konsernihallinto, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos
Palo- ja pelastusala

Tehtävän kuvaus: Hoitotason ensihoitajan työtehtävät Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksella. Työtehtävissä tarvitaan molempien kotimaisten kielten osaamista. Tehtävät ovat ensihoitoyksiköissä, jotka ovat valmiudessa 12 tuntia päivässä (08.00-20.00) ja yksiköstä riippuen myös viikonloppuisin. Työaika tehdään 12 tunnin työvuoroissa siten, että työaika tasoittuu kuuden viikon jaksoissa. Ensikertaiset työpisteet ovat Lohjan sairaanhoitoalueella. Tarvittaessa voidaan työntekijöitä käyttää myös Jorvin sairaanhoitoalueella tai Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueella Aloitusajankohdasta voidaan sopia erikseen. Mikäli valitulla ei ole voimassa olevaa HUS-sairaanhoitoalueen hoitotason lupaa toimeen valittaessa, vähennetään tehtäväkohtaisesta palkasta 5% tehtävän arvion perusteella siihen asti kun em. lupa on saatu. Valitun edellytetään hankkivan luvan 5 kuukauden sisällä työn aloittamisesta.


Kelpoisuusvaatimus: Ensihoitoasetuksen (585/2017) 8 § 2. mom. kohdan 3 a mukainen kelpoisuus. BC1-luokan ajokortti.


Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa
Tehtävässä edellytetään kokemusta ensihoitajan työstä. Lisäksi edellytämme, että hakija antaa pyydettäessä luvan turvallisuusselvityslain (726/2014) mukaisen henkilöturvallisuusselvityksen tekemiseen sekä esittää rokotetodistuksen.

Arvostamme yhteistyökykyä, vastuullisuutta, HUS-alueen ensihoidon toimintamallien tuntemusta sekä vuorovaikutustaitoja ja asiakaspalveluhenkisyyttä. Lisäksi arvostamme hyvää fyysistä kuntoa ja kokemusta terveydenhuollon eri tehtävistä. Arvostamme hyvää suullista ja kirjallista ilmaisutaitoa sekä kielitaitoa molemmilla kotimaisilla kielillä, kokemusta turvallisuus- ja toimipaikkakouluttajan tehtävistä, yleisimpien toimistosovellusten käyttötaitoa sekä viestiliikenteen ja sähköisten potilastietojärjestelmäsovellutusten hallitsemista. Lisäksi arvostamme voimassa olevia hoitotason lupia.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Tehtäväkohtainen palkka: 2580,22 €/kk
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: Vuorotyö 42 h viikossa


Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos tuottaa pelastustoimen palvelut alueen 10 kunnan yli 450 000 asukkaalle ja ensihoitopalveluja sopimusten mukaisesti. Palveluksessamme on noin 600 päätoimista henkilöä. Pelastuslaitos toimii kunnallisena liikelaitoksena ja on osa Espoon kaupungin organisaatiota. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja tehtävästä
Linkki lisätietoihin

Palopäällikkö Kaj Artela
09 8162 8699

Ensihoitomestari Mia Kuusisto
09 8162 8699