(Poistunut julkaisusta)

Englanninkielisen työn pastorin virka
Helsingin Seurakuntayhtymä, yhteinen seurakuntatyö

Alkuperäinen julkaisupäivä 6.3.2019

Helsingin seurakuntayhtymä

Englanninkielisen työn pastorin virka on avoinna 1.3.2019 lähtien.

Pastorin tehtävänä on toimittaa jumalanpalveluksia ja kirkollisia toimituksia, järjestää englanninkielisiä rippikouluja ja muuta englanninkielistä seurakuntatoimintaa yhdessä seurakuntien kanssa. Pastori johtaa Matteuksenkirkolla kokoontuvaa englanninkielistä jumalanpalvelusyhteisöä. Lisäksi pastori tukee seurakuntien työntekijöitä näiden englanninkielisessä työssä, luo kontakteja englanninkielellä kommunikoiviin maahanmuuttajiin ja auttaa heitä löytämään yhteyden asuinalueensa seurakuntaan. Hän toimii yhteistyössä pääkaupunkiseudun englanninkielisen työn kehittämishankkeen papin sekä maahanmuuttajatyöstä vastaavien työntekijöiden kanssa.

Virkapaikkana on Matteuksenkirkko Itäkeskuksessa ja työalueena koko Helsinki.

Virka edellyttää käytännössä osoitettua hyvää ja sujuvaa englannin kielen taitoa sekä suomen kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa. Muu kielitaito katsotaan eduksi.

Virka edellyttää kelpoisuutta papin virkaan, kirkon ja seurakuntatyön tuntemusta, kokemusta kulttuurien välisestä työtä, hyviä vuorovaikutustaitoja ja helsinkiläisen toimintaympäristön tuntemusta.

Tehtävään määrättävän on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus (T-lomake) ja KL 6:33§:n mukainen rikosrekisteriote.

Virassa sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Viran palkkaus sijoittuu vaativuusryhmään 601.

Kirjalliset ilmoittautumiset toimitetaan Helsingin seurakuntayhtymään 21.3.2019 klo 15.00 mennessä KirkkoHR-palvelun kautta.

Sähköisen hakulomakkeen liitetiedostoiksi on liitettävä tuomiokapitulista saatava nimikirjaote tai ansioluettelo. sekä maksimissaan yhden sivun englanninkielinen selostus motivaatiosta hakea tätä paikkaa.

Osa hakijoista kutsutaan haastatteluun. Haastattelut pidetään 27. ja 28.3. 2019 Helsingin seurakuntayhtymässä.

Hakijan on varauduttava soveltuvuustestiin.

Virka täytetään 1.5. 2019 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Lisätiedot: Pääkaupunkiseudun englanninkielisen seurakuntatyön pastori Hans Krause puhelimitse to 7.3. klo 9-13 ja 15-17, ma 18.3. klo 9-15 ja ti 19.3. klo 13-15 p. +358 405456833, sekä sähköpostitse hans.krause@evl.fi sekä ma 11.3.2019 klo 14-15 yhteisen seurakuntatyön johtaja Stefan Forsén, puh 09- 2340 2500.