(Poistunut julkaisusta)

Energiaveroasiantuntija, valmisteverotuksen verovalvontatehtävät
Verohallinto

Alkuperäinen julkaisupäivä 11.9.2019

Viran kuvaus

Mitä odotamme sinulta?

Onko sinulla teknistä osaamista energian tuotantoon ja siirtoon liittyvissä kysymyksissä? Onko sinulla kokemusta valmisteverotukseen liittyvistä tehtävistä? Omaatko hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot?

Pääset mukaan seuraaviin tehtäviin:

•tekemään monipuolisesti yritysten energiaverotuksen verovalvonnan tehtäviä
•opastamaan ja neuvomaan yrityksiä energiaverotuksen teknisissä kysymyksissä
•toimimaan muiden tukena hallinnon sisällä energiaverotukseen liittyvissä kysymyksissä
•osallistumaan erilaisiin kehittämistehtäviin

Mikä tekee energiaveroasiantuntijan työstä tärkeää?

Kun työskentelet Verohallinnossa veroasiantuntijan tehtävässä pääset vaikuttamaan siihen, että yritykset osaavat huolehtia verotukseen liittyvät asiat oikeaan aikaan ja oikealla tavalla. Yhdessä varmistamme sen, että verotulot tulevat kerätyiksi mahdollisimman kattavasti hyvinvointiyhteiskunnan toimintojen ylläpitämiseen.

Tehtävään voidaan soveltaa enintään kuuden (6 kk) kuukauden koeaikaa.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusehtona valittavalta henkilöltä edellytetään suomen tai ruotsin kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa. (Valtioneuvoston asetus Verohallinnon virkamiehiltä vaadittavasta kielitaidosta (1052/2009) 2.1 §).

Turvallisuusselvitys

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014).
Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Hakijalta odotamme

•soveltuva energia-alan koulutus, esim. insinööri tai diplomi-insinööri
•voimalaitosten kokonaistoiminnan ymmärtämistä ja energiantuotannon tuntemusta
•yrityselämän tuntemusta
•sujuvaa kirjallista ja suullista esitystaitoa
•hyvää päätöksentekokykyä
•hyvää it-osaamista
•hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä paineensietokykyä
•aktiivista työ- ja kehittämisotetta
•oma-aloitteisuutta sekä halua jakaa osaamistaan
•ruotsin- ja englanninkielen taitoa

Luemme eduksi

Eduksi luetaan kokemus valmisteverotuksen tehtävistä ja erityisesti energiaverotukseen liittyvän lainsäädännön tuntemus.

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Tehtävän palkkaus määräytyy Verohallinnon palkkausjärjestelmän vaativuustason 11 mukaisesti. Tehtäväkohtainen palkanosa on 3 319,28 euroa kuukaudessa. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 48 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta (alkuvaiheessa keskimäärin 4 % - 16 %).

Edut

Tarjoamme sinulle innostavan ja monipuolisen työympäristön, jossa voit kehittää omaa osaamistasi ja ammattitaitoasi. Lisäksi tarjoamme joustavan työajan, etätyömahdollisuuden, liikunta- ja kulttuurisetelit, työmatkasetelin ja ateriatuen.